Kinesisk delegasjon på besøk i Moss Havn

Moss Havn hadde 17. september besøk av Kinesisk delegasjon hvor formålet var å lære om effektiv havnedrift. Hans Bjørn Paulsrud i Mosseregionens Næringsutvikling holdt presentasjon om næringsutvikling med utgangspunkt i havn og klyngearbeid. Presentasjon: Ports Business Cluster Promote Business Development

Spennende utvikling i Moss 9. oktober

Er du gårdeier eller næringsdrivende i Moss sentrum? Velkommen til en hyggelig og inspirerende ettermiddag hvor temaene byliv, jubileum, utvikling, nye konsepter og nye investorer blir løftet frem.

Investor pitch 12.09.19

CWi M:6, Blender Collective, Fredrikstad Næringsforening, og Sarpsborg Næringsforening inviterer til Investor Pitch. En unik mulighet for startup og scaleups til å pitche sin bedrift til investorer og publikum.