Verdiskapning og arbeidsplasser

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til bærekraftig verdiskapning og sikring av-/flere  arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsningsområder.

Les mer om MNU

Oppdrag og tjenester

Bedriftsrådgivning

MNU veileder gründere og etablerte selskaper med innovasjon, utviklingsarbeid, navigering i virkemiddelapparatet, lokalisering, utvikling av forretningsmodell og strategi.

Næringsutviklingsprosjekter

MNU leder- og/eller deltar i en rekke næringsutviklingsprosjekter og våre prosjekter har de seinere årene utløst flere ti-talls millioner kr i prosjektstøtte og har ifølge eksterne evalueringer gitt stor arbeidsplasseffekt og vesentlig betydning i form av vekst i deltakende bedrifter.

Bransjenettverk og bedriftsklynger

MNU bidrar med etablering og fasilitering av bransjenettverk og bedriftsklynger som bidrar til omstilling og utvikling av arbeidsplasser. For tiden drifter vi logistikknettverket og Viken Teknologiklynge 4.0, en tverrindustriell klynge med fokus på digital forretningstransformasjon.

Mosseregionens kommunale næringsressurs

Vi er delaktige i relevante kommunale planprosesser, samarbeider om næringsutviklingsprosjekter og bistår ifm høringsuttalelser, temamøter, bedriftspresentasjoner mv. MNU er bindeledd mellom kommunene og næringslivet og er verktøy for eierkommunene ifm deres innsats for å bidra til næringsutvikling.

Viken Teknologiklynge 4.0
– en tverrindustriell klynge

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell klynge bedrifter som ved samhandling og digital transformasjon vil styrke sin konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging

Gå til nettsted

Nyheter

MNU

Webinar om verdikjeder innen batteriproduksjon

Webinar om verdikjeder innen batteriproduksjon.

Les mer
MNU

Tildeling av koronakompensasjon til lokale virksomheter i mars 2021

Moss-, Råde- og Våler kommune utbetaler før påske kompensasjon til virksomheter som er spesielt hardt rammet av koronapandemien. Her er listen over virksomheter som har fått kompensasjon.

Les mer
Gründer

Slik tester du din forretningsidé med nøyaktige resultater.

Få innsikt i hvordan du kan utvikle forretningsideer på samme måte som Airbnb og Dropbox.

Les mer
Se alle nyheter

Tenker du å etablere firma i Mosseregionen?

Ta kontakt og høre hvilke muligheter som finnes i regionen!

Kontakt oss

Næringsområder i Mosseregionen

Mosseregionen kan tilby et bredt spekter av næringsområder i Norges viktigste markeder og befolkningskonsentrasjon

Les om næringsområdene