Arbeidsplasser og bærekraftig vekst

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til flere arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskaping

Les mer om MNU

Oppdrag og tjenester

Rådgivning

MNUs rådgivningstjenester omfatter etablering, lokalisering og innovasjon.

Næringsutviklingsprosjekter

MNU initierer og deltar i næringsutviklingsprosjekter.

Nettverk og bedriftsklynger

MNU bidrar med utvikling av nettverk og fasiliterer Viken Teknologiklynge 4.0.

Mosseregionens kommunale næringsressurs

MNU er Mosseregionens operative næringsutviklingsselskap og bindeledd mellom næringslivet og kommunene.

VIKEN Teknologiklynge 4.0
– en tverrindustriell klynge

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell klynge bedrifter som ved samhandling og digital transformasjon vil styrke sin konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging

Gå til nettsted
Green Offshore Tech Logo

TURN GOOD IDEAS INTO BUSINESS

Making offshore production and transport green, clean and sustainable

VIKEN Technology Cluster 4.0 is the GreenOffshoreTech contact point for MNU.

Nyheter

MNU

Næringslivsprisen og gründerprisen i Mosseregionen

Hvem fortjener næringslivsprisen og gründerprisen 2022 i Mosseregionen? Forslagsfrist: 16. oktober 2022

Les mer
MNU

Ser store muligheter for grønn industri – lokalt næringsliv kobles til internasjonal satsing

Vi vil med GreenOffshoreTech-prosjektet vårt skape en utviklingsmotor for industriell grønt skifte i våre bedrifter!

Les mer
Mosseregionen

Velkommen til Mosseregionkonferansen 23. november 2022

Hvordan skal vi ytterligere styrke Mosseregionen som en av landets mest attraktive for bosetting, næringsetablering og opplevelser?

Les mer
Se alle nyheter

Tenker du å etablere firma i Mosseregionen?

Ta kontakt og høre hvilke muligheter som finnes i regionen!

Kontakt oss

Næringsområder i Mosseregionen

Mosseregionen kan tilby et bredt spekter av næringsområder i Norges viktigste markeder og befolkningskonsentrasjon

Les om næringsområdene