fbpx

Arbeidsplasser og bærekraftig vekst

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til flere arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskaping

Les mer om MNU

Oppdrag og tjenester

Rådgivning

MNUs rådgivningstjenester omfatter etablering, lokalisering og innovasjon.

Næringsutviklingsprosjekter

MNU initierer og deltar i næringsutviklingsprosjekter.

Nettverk og bedriftsklynger

MNU bidrar med utvikling av nettverk og fasiliterer NECIA Tech Cluster.

Mosseregionens kommunale næringsressurs

MNU er Mosseregionens operative næringsutviklingsselskap og bindeledd mellom næringslivet og kommunene.

VIKEN Teknologiklynge
– en tverrindustriell klynge

VIKEN Teknologiklynge er en tverrindustriell klynge bedrifter som ved samhandling og digital transformasjon vil styrke sin konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging

Gå til nettsted
Green Offshore Tech Logo

TURN GOOD IDEAS INTO BUSINESS

Making offshore production and transport green, clean and sustainable

VIKEN Technology Cluster is the GreenOffshoreTech contact point for MNU.

Nyheter

Gründer

Book a session with Inclusive Company Moss

Book a consultation if you are a small business looking to grow with the international talent who are aleready in your community.

Les mer
Mosseregionen

Energiseminar i Follo/Mosseregionen 9.09.24

Er det mulig å få raskere tilgang på fornybar kraft/lokal kraftproduksjon, bedre stømnett og krafttak for energieffektivisering? Dette med mer, vil vi belyse og drøfte i seminaret! Velkommen!

Les mer
Mosseregionen

Fremtiden for nullutslipp i tungtransport – Mosseregionen

Velkommen til seminar 21. mai om omleggingen til nullutslipps tungtransport og utviklingen av nødvendig energiinfrastruktur i Mosseregionen.

Les mer
Se alle nyheter

Tenker du å etablere firma i Mosseregionen?

Ta kontakt og høre hvilke muligheter som finnes i regionen!

Kontakt oss

Næringsområder i Mosseregionen

Mosseregionen kan tilby et bredt spekter av næringsområder i Norges viktigste markeder og befolkningskonsentrasjon

Les om næringsområdene