Verdiskapning og arbeidsplasser

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til bærekraftig verdiskapning og sikring av-/flere  arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsningsområder.

Les mer om MNU

Oppdrag og tjenester

Bedriftsrådgivning

MNU veileder gründere og etablerte selskaper med innovasjon, utviklingsarbeid, navigering i virkemiddelapparatet, lokalisering, utvikling av forretningsmodell og strategi.

Næringsutviklingsprosjekter

MNU leder- og/eller deltar i en rekke næringsutviklingsprosjekter og våre prosjekter har de seinere årene utløst flere ti-talls millioner kr i prosjektstøtte og har ifølge eksterne evalueringer gitt stor arbeidsplasseffekt og vesentlig betydning i form av vekst i deltakende bedrifter.

Bransjenettverk og bedriftsklynger

MNU bidrar med etablering og fasilitering av bransjenettverk og bedriftsklynger som bidrar til omstilling og utvikling av arbeidsplasser. For tiden drifter vi logistikknettverket og Viken Teknologiklynge 4.0, en tverrindustriell klynge med fokus på digital forretningstransformasjon.

Mosseregionens kommunale næringsressurs

Vi er delaktige i relevante kommunale planprosesser, samarbeider om næringsutviklingsprosjekter og bistår ifm høringsuttalelser, temamøter, bedriftspresentasjoner mv. MNU er bindeledd mellom kommunene og næringslivet og er verktøy for eierkommunene ifm deres innsats for å bidra til næringsutvikling.

Viken Teknologiklynge 4.0
– en tverrindustriell klynge

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell klynge bedrifter som ved samhandling og digital transformasjon vil styrke sin konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging

Gå til nettsted

Nyheter

MNU

God jul og godt nytt år

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til bærekraftig verdiskapning og sikring av-/flere  arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsningsområder.

Les mer
MNU

Disse er tildelt støtte fra Moss kommunes kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling

Moss kommune er tildelt kr 5 580 000 i statlige midler for å kunne kompensere lokalt næringsliv som rammes hardt av koronapandemien og av omfattende lokale smitteverntiltak som full skjenkestopp fra 1. desember.

Les mer
Ukategorisert

Kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling i Moss

Midlene skal kompensere negative konsekvenser av lokale tiltak/forskrifter som spesielt har rammet denne bransjen. Enkel søknadsprosedyre med frist 21. desember 2020 kl 24.00.

Les mer
Se alle nyheter

Tenker du å etablere firma i Mosseregionen?

Ta kontakt og høre hvilke muligheter som finnes i regionen!

Kontakt oss

Næringsområder i Mosseregionen

Mosseregionen kan tilby et bredt spekter av næringsområder i Norges viktigste markeder og befolkningskonsentrasjon

Les om næringsområdene