Verdiskapning og arbeidsplasser

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til bærekraftig verdiskapning og sikring av-/flere  arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsningsområder.

Les mer om MNU

Oppdrag og tjenester

Bedriftsrådgivning

MNU veileder gründere og etablerte selskaper med innovasjon, utviklingsarbeid, navigering i virkemiddelapparatet, lokalisering, utvikling av forretningsmodell og strategi.

Næringsutviklingsprosjekter

MNU leder- og/eller deltar i en rekke næringsutviklingsprosjekter og våre prosjekter har de seinere årene utløst flere ti-talls millioner kr i prosjektstøtte og har ifølge eksterne evalueringer gitt stor arbeidsplasseffekt og vesentlig betydning i form av vekst i deltakende bedrifter.

Bransjenettverk og næringsklynger

MNU bidrar med etablering og fasilitering av bransjenettverk og næringsklynger som bidrar til omstilling og utvikling av arbeidsplasser. For tiden drifter vi logistikknettverket og Viken Teknologiklynge 4.0, en tverrindustriell klynge med fokus på digital forretningstransformasjon.

Mosseregionens kommunale næringsressurs

Vi er delaktige i relevante kommunale planprosesser, samarbeider om næringsutviklingsprosjekter og bistår ifm høringsuttalelser, temamøter, bedriftspresentasjoner mv. MNU er bindeledd mellom kommunene og næringslivet og er verktøy for eierkommunene ifm deres innsats for å bidra til næringsutvikling.

Viken Teknologiklynge 4.0
– en tverrindustriell klynge

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell klynge bedrifter som ved samhandling og digital transformasjon vil styrke sin konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging

Gå til nettsted

Nyheter

MNU

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Les mer
MNU

International Consortium of Clusters has been granted 5 million euro from the EU to support innovations in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

The vision of the GreenOffshoreTech project is “Making Offshore Production and Transport green, cleaner and modern”. Therefore, 3 out of the 5 million euros EU funding are dedicated to finance innovative ideas from SMEs.

Les mer
Logistikk

Utvikler din bedrift nye, smarte, automatiserte eller autonome mobilitetsløsninger? Søk Pilot-T!

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har nå en aktiv utlysning for bedrifter som ønsker å ta i bruk ny teknologi innen transportsegmentet. Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene: vei, bane, sjø og luft.

Les mer
Se alle nyheter

Tenker du å etablere firma i Mosseregionen?

Ta kontakt og høre hvilke muligheter som finnes i regionen!

Kontakt oss

Næringsområder i Mosseregionen

Mosseregionen kan tilby et bredt spekter av næringsområder i Norges viktigste markeder og befolkningskonsentrasjon

Les om næringsområdene