Verdiskapning og arbeidsplasser

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til bærekraftig verdiskapning og sikring av-/flere  arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsningsområder.

Les mer om MNU

Oppdrag og tjenester

Bedriftsrådgivning

MNU veileder gründere og etablerte selskaper med innovasjon, utviklingsarbeid, navigering i virkemiddelapparatet, lokalisering, utvikling av forretningsmodell og strategi.

Næringsutviklingsprosjekter

MNU leder- og/eller deltar i en rekke næringsutviklingsprosjekter og våre prosjekter har de seinere årene utløst flere ti-talls millioner kr i prosjektstøtte og har ifølge eksterne evalueringer gitt stor arbeidsplasseffekt og vesentlig betydning i form av vekst i deltakende bedrifter.

Bransjenettverk og næringsklynger

MNU bidrar med etablering og fasilitering av bransjenettverk og næringsklynger som bidrar til omstilling og utvikling av arbeidsplasser. For tiden drifter vi logistikknettverket og Viken Teknologiklynge 4.0, en tverrindustriell klynge med fokus på digital forretningstransformasjon.

Mosseregionens kommunale næringsressurs

Vi er delaktige i relevante kommunale planprosesser, samarbeider om næringsutviklingsprosjekter og bistår ifm høringsuttalelser, temamøter, bedriftspresentasjoner mv. MNU er bindeledd mellom kommunene og næringslivet og er verktøy for eierkommunene ifm deres innsats for å bidra til næringsutvikling.

Viken Teknologiklynge 4.0
– en tverrindustriell klynge

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell klynge bedrifter som ved samhandling og digital transformasjon vil styrke sin konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging

Gå til nettsted

Nyheter

Gründer

Slik ønsker MNU å løfte regionenes gründerskap

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til bærekraftig verdiskapning og sikring av-/flere  arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsningsområder.

Les mer
MNU

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan og plan for opplevelsesnæringen for Moss, Råde og Våler kommuner er nå vedtatt i alle tre kommunene.

Les mer
MNU

Nominasjon til næringslivprisen og gründerprisen 2021 i Mosseregionen

Juryen ønsker forslag til kandidater til næringslivprisen og gründerprisen i Mosseregionen. Frist for nominering er 15.11. 2021.

Les mer
Se alle nyheter

Tenker du å etablere firma i Mosseregionen?

Ta kontakt og høre hvilke muligheter som finnes i regionen!

Kontakt oss

Næringsområder i Mosseregionen

Mosseregionen kan tilby et bredt spekter av næringsområder i Norges viktigste markeder og befolkningskonsentrasjon

Les om næringsområdene