fbpx

Om Mosseregionens Næringsutvikling

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til flere arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskaping.

Vedtektsfestet formål

«Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter»

MNUs vedtekter

Visjon

Vi skal gjøre Mosseregionen til den mest attraktive næringsregion ved Oslofjorden.

Strategiske satsningsområder

De strategiske satsingsområdene skal understøtte målet om flere arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskaping. Satsingsområdene er vurdert i forhold til hvor godt de bygger på regionens styrker, svakheter, muligheter og trusler og skal være robuste med hensyn til globale, nasjonale og regionale trender og utviklingstrekk.

Oppdrag og tjenester

Rådgivning

MNUs rådgivningstjenester omfatter etablering, lokalisering og innovasjon.

Næringsutviklingsprosjekter

MNU initierer og deltar i næringsutviklingsprosjekter.

Nettverk og bedriftsklynger

MNU bidrar med utvikling av nettverk og fasiliterer Viken Teknologiklynge 4.0.

Mosseregionens kommunale næringsressurs

MNU er Mosseregionens operative næringsutviklingsselskap og bindeledd mellom næringslivet og kommunene.

Strategiplan

MNU Strategiplan 2024–2026

Årsberetning

Se årsberetning for 2022

 Arsberetning-plakat-2022  

Eiere

Moss Industri og Næringsforening Sparebank1 Østfold Akershus Moss Havn KF Moss kommune Våler kommune Vestby kommune Råde kommune

Styret

Styreleder:

Per Kjærnes

Styremedlemmer:

Heidi Svensen

Øystein Høsteland Sundby

Thorstein Tønnesson    

Anne Helene Mortensen

Anders Martin Moe

Vigdis Johansen

Ingunn Anstensrud