Om Mosseregionens Næringsutvikling

MNU skal bidra tilbærekraftig verdiskaping og sikring av-/flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

Vedtektsfestet formål

«Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter»

MNUs vedtekter

Visjon

«Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden.»

Hovedmål

MNU skal bidra til bærekraftig verdiskaping og sikring av-/flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

Strategier

• MNU skal være eierkommunenes næringsressurs/verktøy og bindeledd mellom kommunene og næringslivet og bidra til at eierkommunene lykkes som næringsaktive/-vennlige.
• MNU skal bygge kompetanse og kapasitet internt og utvikle et ledende kompetansesenter for nettverk, næringsklynger og kompetanseheving.
• MNU skal aktivt styrke og markedsføre regionen som næringsattraktiv.

Prioriterte satsingsområder

• MNU skal bidra med bedriftsrådgivning og kompetanseheving.
• MNU skal bidra til å utvikle Norges fremste flytekniske miljø på Rygge.
• MNU skal utvikle Viken Teknologiklynge 4.0 som en tverrindustriell klynge som gjennom kompetanseutvikling, innovasjon og samhandling styrker bedriftenes konkurransekraft.
• MNU skal bidra til å styrke klyngebedriftene internasjonale markedstilgang og innovasjon.
• MNU skal bidra til positiv assistanse for oppstartselskaper/gründere.
• MNU skal bidra til styrket fokus på regionen som logistikk-knutepunkt.
• MNU skal styrke fokuset i felles arbeidsplassregion.

Oppdrag og tjenester

Bedriftsrådgivning

MNU veileder gründere og etablerte selskaper med innovasjon, utviklingsarbeid, navigering i virkemiddelapparatet, lokalisering, utvikling av forretningsmodell og strategi.

Næringsutviklingsprosjekter

MNU leder- og/eller deltar i en rekke næringsutviklingsprosjekter og våre prosjekter har de seinere årene utløst flere ti-talls millioner kr i prosjektstøtte og har ifølge eksterne evalueringer gitt stor arbeidsplasseffekt og vesentlig betydning i form av vekst i deltakende bedrifter.

Bransjenettverk og næringsklynger

MNU bidrar med etablering og fasilitering av bransjenettverk og næringsklynger som bidrar til omstilling og utvikling av arbeidsplasser. For tiden drifter vi logistikknettverket og Viken Teknologiklynge 4.0, en tverrindustriell klynge med fokus på digital forretningstransformasjon.

Mosseregionens kommunale næringsressurs

Vi er delaktige i relevante kommunale planprosesser, samarbeider om næringsutviklingsprosjekter og bistår ifm høringsuttalelser, temamøter, bedriftspresentasjoner mv. MNU er bindeledd mellom kommunene og næringslivet og er verktøy for eierkommunene ifm deres innsats for å bidra til næringsutvikling.

Strategiplan

MNU Strategiplan 2021

Årsberetning

Se årsberetning for 2020

Eiere

Moss Industri og Næringsforening
Sparebank1 Østfold Akershus
Moss Havn KF
Moss kommune
Våler kommune
Rygge kommune
Råde kommune

Styret

Per Kjærnes Seniorkonsulent
Christina Westerveld Haug Adm dir
Anne Helene Mortensen CEO
Heidi Svensen Adm dir
Kristian Oppegaard, siv.ing. NTH/siv/øk. HSG Bedriftsrådgiver
Øystein Høsteland Sundby Havnedirektør
Thorstein Tønnesson Adm dir