fbpx

Etablerer nettverk i landets ledende region for logistikk!

På oppdrag fra logistikknæringen har MNU tatt initiativ til et nettverk for denne voksende bransjen.

Under årets andre nettverksmøte var næringen samlet for å diskutere fremtidsbilde, visjoner og hvilke muligheter som finnes for en bransje i enorm utvikling. Kai Just Olsen fra Asko Maritim og Erling Sæther presenterte fyrtårnsprosjektet Karbonnøytral logistikkregion 2030. Et styringsprosjekt som skal bidra til at  logistikk og engros i regionen foregår utslippfritt.

Knut Sollund, Administrerende Direktør i ColliCare presenterte selskapets fremtidsvisjoner og hvordan nye verdikjeder utvikler seg, med økt bruk av netthandelsløsninger. I tillegg presenterte Dr. Phanthian Zuesongdham og Nils Kemme i selskapet Hamburg Port Consulting hvordan de, ved bruk av AI og digitale tvillinger, har gjort betydelige klimakutt og ressursbesparelser i en av verdens største havner.

Fyrtårnsprosjekt i verdensklasse

Erling Sæther i Flowchange og Kai Just Olsen i Asko Maritime presenterte fyrtårnprosjektet Karbonnøytral logistikkregion 2030. Prosjektet vil kreve at man inkluderer aktører innen engros og logistikk, i tillegg til havner og regionens laste- og energileverandører.

– Prosjektet er nå i planleggingsfasen og vi vil ta kontakt med noen av de mest sentrale aktørene for å kunne starte prosjektet i løpet av januar.

Fra salen kom det spørsmål om hvordan aktører kan ta kontakt for å melde sin interesse.

– De kan ringe meg! svarte en smilende Erling Sæther.

Setter strategisk retning

Møtet ble avsluttet med en oppsummering og en enighet om veien videre. På håndsopprekning i salen var det bred enighet om å videreføre nettverket. Neste steg blir å starte arbeidet rundt etablering av møteplasser for samhandling og kompetanseheving. Allerede I desember vil nettverkets prosjektgruppe sette seg ned for å konkretisere felles prosjekter og sette en strategisk retning for 2021.

Ønsker du mer informasjon om nettverket eller prosjektene beskrevet i artikkelen kan du ta kontakt med prosjektleder i MNU, André Thysted

Du kan se utdrag fra nettverksmøtet her.

Innhold:
Introduksjon –
00:00
Bakgrunn –
00:15
Om MNU –
05:34
Collicare Logistics –
12:02
ASKO Maritime –
43:04
Flowchange –
52:21
Hamburg Port Authority –
1:10:01
Hamburg Port Consulting –
1:34:40
Oppsummering –
2:00:19

Du vil kanskje også lese

MNU

Invitasjon til nettverksmøte 12.02

Invitasjon til nettverksmøte 12.02

Les mer
Mosseregionen

Åpent Nettverksmøte 4. september

Åpent Nettverksmøte 4. september 2019

Les mer
MNU

MNU inviterer til Logistikk 2.0 nettverksmøte 09.11.2020

Invitasjon til Logistikk 2.0 Nettverksmøte 09.11.2020 kl 13:30 – 16:30 i Moss

Les mer