fbpx

Utvikler din bedrift nye, smarte, automatiserte eller autonome mobilitetsløsninger? Søk Pilot-T!

Først publisert av SAMS Norway

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har nå en aktiv utlysning for bedrifter som ønsker å ta i bruk ny teknologi innen transportsegmentet. Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene: vei, bane, sjø og luft.

Formålet med  Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsinger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Til registrering

Velkommen til webinar, onsdag 16. juni kl 14.00. Her vi du få informasjon om utlysningen og mulighet for å booke en til en møter med Innovasjon Norge og Forskningsrådet for konkrete spørsmål og avklaringer for ditt prosjekt! Dersom du ønsker en til en møter, send en epost for registrering til: torun@sams-norway.no

Agenda

14.00 – SAMS Norway ønsker velkommen.

14.10 – Informasjon om utlysningen fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

14.40 – Idéutveksling, hvilke prosjekter skulle vi gjerne se i porteføljen?

  • Godslogistikk
  • Last Mile distribusjon
  • Infrastruktur

15.00 – 16.00

  • Mulighet for en-en møte med Forskningsrådet og Innovasjon Norge
  • Mulighet for å diskutere prosjekter med klyngeleder/prosjektleder i SAMS Norway for mulig bistand til prosjektutvikling.

 

Du vil kanskje også lese

Gründer

Er SkatteFUNN noe for din bedrift?

I mai og juni arrangerer Forskningsrådet 14 webinarer for søkere og andre som er nysgjerrige på SkatteFUNN.

Les mer
Logistikk

Et innblikk i fremtidsbildet for bærekraftig logistikk og transport – åpent nettverksmøte 18.mars.

Åpent nettverksmøte for bærekraftig logistikk og transport 18. mars.

Les mer
MNU

Halodi Robotics og Rockwool vant hhv næringslivsprisen og gründerprisen for 2020 i Mosseregionen

Vi gratulerer Rockwool med næringslivsprisen og Halodi Robotics med gründerprisen for 2020 i Mosseregionen

Les mer