fbpx

Halodi Robotics og Rockwool vant hhv næringslivsprisen og gründerprisen for 2020 i Mosseregionen

Vi gratulerer Rockwool Moss med næringslivsprisen og Halodi Robotics med gründerprisen for 2020 i Mosseregionen

Mosseregionens gründer- og næringslivspris deles ut årlig i regi av Mosseregionens Næringsutvikling AS.

Ordfører i Rene Rafshol fra Råde kommune delte i år ut prisene i Moss Industri- og Næringsforenings møte 9. februar.

Juryen er sammensatt av fire av byens banksjefer, representant fra NHO, representant fra Innovasjon Norge, styreleder i Moss Handelsstand Forening, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening og undertegnede, -juryleder og administrerende direktør i Mosseregionens Næringsutvikling AS.

Det er den lokale kunstneren Bruce Naigles som har designet prisene, en statuett som bærer navnet «shake hands».

 

Næringslivsprisen tildeles som en anerkjennelse til bedrifter/selskap som har vist innovasjonskraft, har vekstpotensial og positiv ringvirkning for regionen.

Selskapet må ha levert akkumulert positivt resultat siste 2 år, eksistert i minst 3 år og positiv egenkapital.

 

Gründerprisen deles ut for å stimulere til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping, og for å fremme samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen.

Selskapet må ha verifisert behovet for produkt/løsning i markedet gjennom betalende kunder.  Forretningsmodellen må være skalerbar og kunne skape flere arbeidsplasser.

Selskapet må ha rett kompetanse på plass og er et team som har vist evne til gjennomføring.

 

Vinneren av gründerprisen startet sin virksomhet i 2014 i Rygge og holder til i Helly Hansen sine gamle lokaler på Solgaard Skog.  Fra starten har selskapet nå vokst til 25 ansatte fra 11 land, med ansatte i Kina, India, Brasil, Canada og USA i tillegg til Norge.

Selskapet har utviklet en EVE robot ved hjelp av sine patenterte REVO1 motorer for å muliggjøre virkelig nyttige og trygge roboter som kan hjelpe mennesker. Robotene er kommersialisert, og de første kommersielle kundepilotene planlegges i år innen sikkerhet, helsevesen og detaljhandel.

Selskapet har fått svært god mottagelse av sin teknologi og visjon hos både investorer og fra fagmiljøet, og er godt på vei til å sette Moss på kartet som teknologisenter for den kommende bølgen av robotisering av samfunnet.

…og vinneren av Mosseregionens gründerpris 2020 ble HALODI ROBOTICS AS.

 

 

Vinneren av næringslivsprisen er med sine 130 ansatte er en av de største industribedriftene i regionen.

Bedriften har utviklet en elektrisk smelteovn til produksjon av sine energisparende produkter. De har faktisk utviklet verdens største elektriske smelteovn til dette formålet.

Den nye elektriske smelteovnen er et kinderegg ifølge Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn da han snakket med pressen den 11. januar 2021.

«Prosjektet er eit kinderegg som reduserer de direkte klimagassutsleppa frå produksjonen i Moss med 80%, reduserer opp til 99 prosent av avfallet, og gjer fabrikken i stand til å handtere og resirkulere frå byggeplassar, noko som bidreg til sirkulærøkonomien i Noreg.»

Hanne Tollerud, ordfører i Moss uttalte også følgene om prosjektet:

«For samfunnet i Moss betyr utslippskuttene fra den elektriske smelteovn, en halvering av totalutslippene fra industrien. I tillegg sikrer den nye produksjonsmetoden videre drift og mange arbeidsplasser i en region som sliter med høy arbeidsledighet. Det er få ting som er viktigere for en ordfører enn arbeidsplasser og bærekraftig utvikling, noe denne bedriften bidrar til!»

Investeringen i ny teknologi utgjør samlet sett over 450 millioner kroner. I tillegg til ny ovnsteknologi er det også investert i nytt rørgassavbrenning– og rensesystem, samt nytt utstyr for resirkulering og utslippskontroll. Investeringen er delfinansiert av statlig eide ENOVA.

I 2019 ble selskapet tildelt Næringslivets klimapris i Norge av Miljøstiftelsen Zero for dette prosjektet. Marius Holm, daglig leder i Zero uttalte følgende:

«At vinneren av næringslivets klimapris er en industriell aktør i byggevarebransjen er svært gledelig. Både i industrien og innen bygg og anlegg står vi foran store utfordringer med elektrifisering og med å ta i bruk utslippsfrie løsninger. Her går bedriften foran, og viser samtidig at Norge kan bane vei for teknologiutvikling med globale ringvirkninger.»

..og vinneren av Mosseregionens næringslivspris 2020 er ROCKWOOL MOSS!

 

Gratulerer til prisvinnerne med høyst fortjent anerkjennelse, og ønske dere lykke til med videre satsing!

https://www.moss-avis.no/en-kjent-bedrift-og-en-nykommer-stakk-av-med-gjeve-naringslivspriser/s/5-67-1250016