fbpx

Et innblikk i fremtidsbildet for bærekraftig logistikk og transport – åpent nettverksmøte 18.mars.

Fremtidsbildet for bærekraftig logistikk og transport består av nye energikilder, autonome kjøretøy og helautomatiserte løsninger. Hva skal egentlig til for at dette blir en realitet?

Vi inviterer til nettverksmøte hvor vi får presentert mulige statlige virkemidler, dagens autonome løsninger og hvilke muligheter som finnes for hydrogen i veitransport. Meld deg på i dag!

Program

13.00 Velkommen

13.05 – MHTech: Null og lavutslipp i varetransport

Anders Martin Moe, CEO i MHTech presenterer mulige virkemidler stat og kommune vil benytte for å påvirke innfasing av lav- og nullutslippsteknologi for varetransport, kjøretøyparken og hvordan dette kan påvirke oppnåelsen av NTP målene. MHTech er et selskap som ser på miljøpåvirkning og lønnsomhet av teknologivalg innen marine og landbaserte mobilitetsløsninger, kombinasjoner av disse og kraftgenerasjonssystemer.

Presentasjonen er basert analyser og undersøkelser gjennomført av Flowchange og MHTech.

13.30 – Applied Autonomy: Autonome transportløsninger

Olav Madland, CEO i Applied Autonomy presenterer dagens løsninger og hva som skal til før autonome kjøretøy blir en del av hverdagen. Applied Autonomy leverer løsninger, kunnskap og tjenester innen bærekraftige autonom transport.

14.00 – Frames: Hydrogen i landtransport

Jordi Zonneveld er hydrogenekspert I Frames. Zonneveld gir oss en dypere innsikt i bruken av hydrogen med utgangspunkt i hvor vi er i dag og fremtidig teknologisk utvikling. Frames er en global leverandør utstyr til energiindustrien.

14.30 – Debatt

15.00 – Avslutning

PÅMELDING

Du vil kanskje også lese

Logistikk

Et innblikk i fremtidsbildet for bærekraftig logistikk og transport – åpent nettverksmøte 18.mars.

Åpent nettverksmøte for bærekraftig logistikk og transport 18. mars.

Les mer
MNU

Gründercafé – CWi Moss 12 november

Hva skal til for å lykkes som Gründer i helsenorge og leverandørutviklingsprogrammet.

Les mer
Mosseregionen

Åpent Nettverksmøte 4. september

Åpent Nettverksmøte 4. september 2019

Les mer