fbpx

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.

Les mer om ordningen og hvordan du kan få støtte

Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte.

Søknadsfrist

Du kan sende søknaden din allerede nå, og søknadene blir behandlet fortløpende fra og med august.

Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker.

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.

Du vil kanskje også lese

MNU

Disse er tildelt støtte fra Moss kommunes kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling

Moss kommune er tildelt kr 5 580 000 i statlige midler for å kunne kompensere lokalt næringsliv som rammes hardt av koronapandemien og av omfattende lokale smitteverntiltak som full skjenkestopp fra 1. desember.

Les mer
Gründer

Er SkatteFUNN noe for din bedrift?

I mai og juni arrangerer Forskningsrådet 14 webinarer for søkere og andre som er nysgjerrige på SkatteFUNN.

Les mer
MNU

International Consortium of Clusters has been granted 5 million euro from the EU to support innovations in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

The vision of the GreenOffshoreTech project is “Making Offshore Production and Transport green, cleaner and modern”. Therefore, 3 out of the 5 million euros EU funding are dedicated to finance innovative ideas from SMEs.

Les mer