Noen kommuner er hardere rammet av pandemien enn andre, fordi lokale smitteutbrudd krever strenge tiltak som rammer næringslivet. Moss formannskap har vedtatt kriterier der midlene tilgodeses serveringssteder med skjenkebevilling. Dette da disse er hardt rammet av lokale forskrifter om full skjenkestopp i desember og (foreløpig) frem til 7. januar.

Se regjeringens pressemelding.