fbpx

Se presentasjonene fra riksvei 19-seminar på Stortinget 18. januar 2024

Formålet med seminaret
var å følge opp forutsetningene
i gjeldende NTP om riksvei
19, samt å sikre at
forutsetninger i ny NTP
muliggjør fullstendig
planlegging av aktuelle
alternative traseer som sikrer
målene om «god
framkommelighet og
forutsigbar reisetid for
gjennomgangs- og
næringstrafikken gjennom
Moss» og «at trafikken på
strekningen ikke lenger skal
være til hinder for en god
byutvikling.»