fbpx

Fremtiden for nullutslipp i tungtransport – Mosseregionen

Foto: YT KI-generert

I samarbeid med Mosseregionen Interkommunalt Politisk Råd (regionrådet) og Mossregionens Næringsutvikling med Nordisk kraftsenter for Bærekraftig Transport og Logistikk, arrangeres 21. mai et seminar om omleggingen til nullutslipps tungtransport og utviklingen av nødvendig energiinfrastruktur i Mosseregionen.

Dette seminaret vil inkludere faglige presentasjoner med en praktisk arbeidsøkt, der målsetningen er å fremme samarbeid og innovasjon på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

Osloregionen og Østlandssamarbeidet satt i gang et treårig samarbeidsprosjekt for raskere etablering av energistasjoner på Østlandet. Arrangementet er regional oppfølging av prosjektet.

Sted : Vestby kulturkvartal (Kulturpassasjen 15, 1540 Vestby)
Tid: 21. mai, 11:00-15:30

Ingen deltakeravgift.

Påmelding og mer om arrangementet her.

Program

11.00 Lunsj

11.30 Del 1

Velkommen – Ordfører Tom Anders Ludvigsen og Osloregionen

Det store bildet (bekreftes senere)

Næringens utfordringer og muligheter – NHO

Energistasjoner og depotlading, hvordan ser ASKO på behovet fremover?

Energistasjoner og depotlading, hvordan ser POSTEN på behovet fremover?

Hvordan kan vi få nok ren energi fremover? MHTech,

Hvordan ser Drivkraft på rollen til energistasjonene?

Hva med tilgangen på elektrisitet, hvordan får vi nok til alt? Østfold Energi

Havnen som energistasjon – Moss Havn

13.00 Del 2

Hva er viktig for sjåførene – Moss Transportforum

Energistasjonen som kraftsentrum – Morten Von Krogh, Norske Energistasjoner AS

Presentasjon av veilederen for etablering av energistasjoner – Osloregionen og Norconsult

Workshop – fremtidige energistasjoner fra grensen til hovedstaden

Oppsummering og panelsamtale med ordførerne i Mosseregionen / politiske representanter fra fylkeskommunene

15.30 Vel hjem