fbpx

Kraftsenter – bærekraftig logistikk og transport

I denne storsatsingen har MNU sammen med aktørene mål å utvikle:

•Portefølje av prosjekter på tvers av etablerte fag og “siloer” og med ulik tidshorisont

•Samarbeid om data og deling av kunnskap for økt omstillingsevne og bedre beslutninger

•Samarbeid om mer ressurseffektive operasjoner og utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller

•Felles løft for kompetanseheving, rekruttering og profilering

Se presentasjon av prosjektet her.

Se denne korte filmen som viser ambisjonene.

Satsingen er en oppfølging ift ønske fra logistikk- og transportaktørene, konklusjon i smart spesialiseringsanalyse for Follo/Østfold, et av fem satsingsområder i strategisk næringsplan for Mosseregionen og dermed også et av MNUs hovedsatsingsområder.