fbpx

Se presentasjonene fra riksvei 19-seminar på Stortinget 18. januar 2024

Formålet

Formålet med seminaret
var å følge opp forutsetningene
i gjeldende NTP om riksvei
19, samt å sikre at
forutsetninger i ny NTP
muliggjør fullstendig
planlegging av aktuelle
alternative traseer som sikrer
målene om «god
framkommelighet og
forutsigbar reisetid for
gjennomgangs- og
næringstrafikken gjennom
Moss» og «at trafikken på
strekningen ikke lenger skal
være til hinder for en god
byutvikling.»

Program
8.30 Innledning
v stortingsrepresentant Tage Pettersen
8.50 Utfordringene sett fra Moss
v ordfører Simen Nord
9.10 Riksvei 19 i et regionalt perspektiv
v Mosseregionen IPR v ordfører i
Våler, Reidar Kaabbel
9.25 Riksvei 19s betydning for Østfold fylke
v fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje
9.40 Statens Vegvesen – forutsetninger og
status i arbeidet med riksvei 19

v prosjektleder Kari Floten, SVV divisjon
Utbygging
10.00 Pause/mingling
10.30 Moss havn i et regionalt bærekraftig
logistikk- og transportperspektiv

v havnesjef Øystein Høstland Sundby
10.45 Fergetrafikken koster oss dyrt
v regionsjef NLF, Johan Kristian Bjerke
11.00 Riksvei19 – i et arbeidsplassperspektiv
v leder LO Østfold, Ulf Lervik
11.15 Riksvei19 i et helhetlig nytteperspektiv
v regiondirektør Viken Oslo, Vegard Einan
11.30 Spørsmål/kommentarer/oppsummering
v ordfører Simen Nord
12.00 Slutt

Utdrag fra regionsjef NLF, Johan Kristian Bjerkes innlegg:

For næringen er kaoset i Moss og RV 19 en stor belastning. Vi kan fokusere på følgende punkter:

  • Våre beregninger sier at det koster oss ca kr 20.- per  minutt vi står i kø med en stor lastebil.
  • Lange køer som den i Moss påvirker sjåførenes kjøre- og hviletid.
  • Kaoset og uforutsigbarheten rundt RV 19 skaper stor uforutsigbarhet. Vi er avhengig av detaljert planlegging for å få maksimal effektivitet i rutegjennomføringen. Det er vanskelig med utfordringene i Moss.
  • Uforutsigbarheten skaper frustrasjon og stress blant våre bedrifters ansatte. Dette blir et HMS-problem og kan muligvis påvirke trafikksikkerheten.
  • Å starte og stoppe, starte og stoppe et tungt vogntog betyr unødig høye utslipp av CO2, samt økt dieselforbruk.

Skisse – flytende fergekai i Moss