fbpx

Energiseminar i Follo/Mosseregionen 9.09.24

Foto: YT (KI-generert)

Norge kan gå mot et underskudd på den nasjonale kraftbalansen allerede om tre-fire år, med mindre vi ikke øker tilgangen på fornybar kraft og nett i Norge. I tillegg må kraften vi har, brukes mer effektivt enn i dag. Ikke minst blir dette et problem i vår region med stort lokalt kraftunderskudd. Vi vil sette fokus på dette i halv dags kraftseminar 9. september kl 11-15.30 i Våler rådhus.

Foreløpig program:

11.00    Velkommen og innledning v regionrådsleder Tom Anders Ludvigsen

11.10    Kraftløftet – kunnskap, innsikt og konsekvenser av veivalg

Er det mulig å få raskere tilgang på fornybar kraft/lokal kraftproduksjon, bedre stømnett og krafttak for energieffektivisering?

v Ulf Lervik LO Østfold

11.30    Områdeplan for Oslo, Akershus og Østfold

v (navn kommer) Statnett

11.50    Regional nettutvikling

v (navn kommer) Elvia

12.10    Lunch

12.50    Arealbehov og arealreserver i Follo og Mosseregionen

v Geir Berg, Rambøll

13.10    Hvilke energikilder kan sikre bærekraft og ønsket utvikling?

 v adm dir Olav Rommetveit, Zephyr AS

 13.30    Solkraftverk i det norske nettet

v Thomas Haugstenrød, Nettansvarlig, Solgrid

13.45    Kan kjernekraft være en del av løsningen?

v Håvard Kristiansen Operasjonsdirektør (COO) Norsk Kjernekraft

14.00    Energisamarbeid og samfunnsutvikling i Østfold og Akershus

v  (?) Østfold og (+) Akershus fylkeskommune

14.25    Pause

14.35    Workshop

Hva er viktig å ta tak i lokalt på kort og lang sikt?

Innspill til Elvias områdeplan

15.05    Oppsummering workshop

v Ellen Wickstrand, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening

15.15    Hva- og hvem er showstoppere for handling på kort (2030) og lang (2050) sikt?

Hva må endres i lovverk og andre forutsetninger?

v Martin Vatne, Østfold Energi

15.30    Slutt

Arrangør: Folloregionen Interkommunalt Politisk Råd og Mosseregionen Interkommunalt Politisk Råd

Spørsmål/spesielle behov? Send mail til YT@mnu-as.no

Påmelding her