fbpx

Søknad om etablering av landsdekkende flyfaglig utdanning i Moss

Foto: YT – AI-generert av Image Creator

Fylkestinget vedtok 15.02.24 enstemmig at Østfold fylkeskommune skal søke om opprettelse av landslinjetilbud for flyfag i Moss.

Den sikkerhetsmessige situasjonen, innfasing av nye fly- og helikoptersystemer samt høy gjennomsnittsalder og lav pensjonsalder blant flyteknikere i Forsvaret, gjør at Forsvaret har et økt bemanningsbehov i årene som kommer. I tillegg forutsetter KAMS’ økte satsning på Rygge god tilgang på kvalifisert personell som ønsker å bo i Østfold. En opprettelse av flyfagutdanning i Østfold vil kunne bidra til å dekke dette økte nasjonale og lokale behovet. Tenkt oppstart er høsten 2025.

«Flyplassrelatert virksomhet» er et av fem satsingsområder i strategisk næringsplan for Mosseregionen og «utvikling av Norges fremste flytekniske miljø», fremgår som et prioritert mål. Som operativt verktøy/næringsutviklingsselskap, har MNU aktivt deltatt i prosjektgruppen som har forberedt denne konkrete søknaden, og har over tid jobbet/fulgt opp for å realisere målet. Allerede våren 2022 innledet Mosseregionens næringsutvikling dialog med Viken fylkeskommune om opprettelse av en flyfagutdanning i Østfold.

Det er fortsatt mange utfordringer og hindre for å få flyfaglinjen realisert, så her er det bare å stå på videre! Takk til våre politikere og en svært aktiv prosjektgruppe som har nådd første milepæl for å realisere flyfaglinjen!

Saksdokumenter til fylkestinget i Østfold 15.02.24. Kommentar til saken og vedtaket fra Østfold fylkeskommune.