.

Hvordan kan du og ditt selskap ta del i mulighetene som ligger i Forsvarets innovasjonsarbeid og anskaffelser av ny teknologi og hvordan bli en del av Forsvarets nettverk ved kjøp av varer eller tjenester?

Lyser ut 15 millioner kroner til innovasjon!

Nå kan din bedrift søke midler til utvikling av nye produkter, prosesser og tjenester for grønn offshore produksjon og transport.