Lyser ut 15 millioner kroner til innovasjon!

Nå kan din bedrift søke midler til utvikling av nye produkter, prosesser og tjenester for grønn offshore produksjon og transport.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Vestby kommune. Søknadsfrist 5. mai 2022.

Internasjonal konferanse om anvendt kunstig intelligens 3. – 4. mai 2022

Nye tilskuddsmidler til virksomheter i Moss kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak.
Søknadsfrist: fredag 1. april 2022 kl 16.00