fbpx

Se presentasjonene fra riksvei 19-seminar på Stortinget 18. januar 2024

Formålet med seminaret
var å følge opp forutsetningene
i gjeldende NTP om riksvei
19, samt å sikre at
forutsetninger i ny NTP
muliggjør fullstendig
planlegging av aktuelle
alternative traseer som sikrer
målene om «god
framkommelighet og
forutsigbar reisetid for
gjennomgangs- og
næringstrafikken gjennom
Moss» og «at trafikken på
strekningen ikke lenger skal
være til hinder for en god
byutvikling.»

Oppstarts boost(OLD)

Har du planer om å starte egen virksomhet? Eller er du allerede i gang? Denne høsten arrangerer MNU både introkurs og eget program som går over fem kvelder. Les mer og meld deg på her. Bli med på grunnkurs MNU har satt opp 4 grunnkurs i bedriftsetablering denne høsten – 2 på engelsk og 2 … Continued