Kinesisk delegasjon på besøk i Moss Havn

Moss Havn hadde 17. september besøk av Kinesisk delegasjon hvor formålet var å lære om effektiv havnedrift. Hans Bjørn Paulsrud i Mosseregionens Næringsutvikling holdt presentasjon om næringsutvikling med utgangspunkt i havn og klyngearbeid. Presentasjon: Ports Business Cluster Promote Business Development

VIKEN Akademi 4.0 er i gang!

Oslo Met, Fagskolen i Østfold, NMBU, Høyskolen i Østfold og VIKEN Teknologiklynge 4.0 startet i dag vårt felles prosjekt VIKEN Akademi 4.0.