fbpx

Regionkonferansen Follo- Mosseregionen 15. november 2023

Dømt til vekst Forsidebilde

Regionkonferansen Follo- og Mosseregionen

Presentasjonene fra konferansen:

1 Knut Vareide (Telemarksforskning) – Dømt til vekst

2 Ida Stenbråten Harildstad (KDD) – Planlegging for attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling. 

3 Ellen S de Vibe (UrbanVibes) – By- og stedsutvikling med kvalitet 

4 Hanne Løvbrøtte (OBOS) – Eiendomsutviklernes rolle i utviklingen av attraktive og levende byer og tettsteder 

5 Siri Fjellheim (NMBU)Kan NMBU bidra til å gjøre Follo- og Mosseregionen til utstillingsvindu for bærekraftig samfunnsutvikling? 

6 Anette Mellbye (Innlandet Science Park) – Hvordan kan vi utvikle en regions innovasjonspotensial? 

7 Axel Zeiner – Bærekraft på Ås siden 1859  – hvordan bygge et innovasjonsøkosystem til nytte for hele regionen

8 Anne-Britt Gran (BI)Kultur som kapital i innovasjon og utvikling av lokalsamfunn

Tittelen på konferansen er:

DØMT TIL VEKST -Hvordan eier vi veksten sammen?

Gjennom en rekke spennende foredragsholdere og paneldebatter belyser vi muligheter og utfordringer med å være kommuner i sterk og hurtig vekst.

Dette er en konferanse som synliggjør viktigheten av tverrsektorelt samarbeid og er derfor relevant for både næringsliv, kultursektor, kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Regionkonferansen
Follo- og Mosseregionen

Når: 15 november 2023

Tid: 08:30–15:30

Hvor: Vestby kulturkvartal –
TAMBAR med amfi

Program


08:30 – Start

Mingling og kaffe 


Kunstnerisk innslag på scenen


Velkommen til Vestby Kulturkvartal

Elin Høyholm Lappegard, leder Vestby kulturkvartal, har jobbet med utvikling av kulturprosjekter med synergieffekter på tvers av kunst, næring og helse i en årrekke. Hun har en Executive MBA Management fra BI og har ledet både kulturinstitusjoner og flere av de store nasjonale kulturarrangementene som Ibsenåret og SKIVM11 Oslo.

Elin Høyholm Lappegard

Velkommen 

Konferansier Camilla Augusta Søhoel og Eirik Mathias B. Rummelhoff


Hva er min kommunes viktigste bidrag inn i dette samarbeidet? 

Ordførerne 


Dagens program 

Konferansier


DEL 1 – Bærekraftig by- og stedsutvikling 


Dømt til vekst! Er vi det? Hvor attraktiv er denne regionen? 

Knut Vareide, Telemarks-forskning, er forsker innenfor fagfeltet regional utvikling og har utviklet kvantitative analyser og digitale modeller som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging. Han er sosialøkonom (cand oecon) fra universitetet i Oslo, har vært forsker ved Gruppen for ressursstudier, vært kommunal næringssjef, vært med i distriktsnæringsutvalget mm. 

Knut Vareide

Planlegging for attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling. 

Ida Stenbråten Harildstad 

Ida jobber som utredningsleder i planavdelingen Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun er utdannet ved UiO med en master i samfunnsgeografi fra 2008. Hun har blant annet jobbet med miljøvennlig transport og byutvikling i Vegdirektoratet, som planlegger i Sweco, og er nå på femte året i Kommunal- og distriktsdepartementet. Idas ulike arbeidserfaringer har overordnet handlet om å planlegge fremtidens bærekraftige samfunn – der hun har gjennom praksis erfart ulike aktørers perspektiv og bidrag.

Ida Stenbråten Harildstad


10:35 – Pause


By- og stedsutvikling med kvalitet 

Ellen S. de Vibe er utdannet sivilarkitekt og byplanlegger. Tidligere byplansjef Oslo kommune 1999-2019. Driver nå konsulentvirksomhet i UrbanVibes. Æresmedlem av Norske arkitekters landsforbund

Ellen S. de Vibe

Eiendomsutviklernes rolle i utviklingen av attraktive og levende byer og tettsteder 

Hanne Løvbrøtte, Prosjektleder Utvikling,  
OBOS Nye Hjem AS 

Hanne er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU og har lang erfaring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune som Prosjektleder, byplanlegger og leder. Har siden 2018 jobbet i Obos Nye Hjem AS med arbeidsoppgaver innen sosial bærekraft, boligutvikling, reguleringsplaner og bærekraftig byutvikling. 
Har hatt ansvar for Furuset Village på hvor OBOS og et bredt sammensatt team vant den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. 

Hanne Løvbrøtte


Kan NMBU bidra til å gjøre Follo- og Mosseregionen til utstillingsvindu for bærekraftig samfunnsutvikling? 

Siri Fjellheim, rektor NMBU.  

Siri er professor i plantebiologi. Hun har jobbet på NMBU i over 20 år og har et stort hjerte og brennende engasjement for universitetet. Hun var prorektor for forskning og innovasjon mellom 2020 og 2021, og sommeren 2022 ble hun leder ved Institutt for plantevitenskap ved fakultet for biovitenskap. 

Siri Fjellheim


12:00 – Lunsj


DEL 2 – Innovasjonsmulighetene i region


Innledning 

Konferansier


Hvordan kan vi utvikle en regions innovasjonspotensial? 

Anette Mellbye, direktør for Innlandet Science Park. Hun har tidligere vært direktør for kommersialisering og vekst i Innovasjon Norge, har også erfaring fra ulike lederroller i flere selskaper, blant annet Schibsted og Aftenposten. Hun var også partner i Boston Consulting Group og driver  gården Grefsheim i Nes på Hedmarken. 

Anette Mellbye

Bærekraft på Ås siden 1859  – hvordan bygge et innovasjonsøkosystem til nytte for hele regionen

Axel Zeiner er senterleder for Innovasjonssenteret i Ås. Senteret åpnet høsten 2023 og er et samarbeid mellom NMBU, Ås kommune, Ard og Aggrator. Senteret skal koble forskning, næringsliv, studenter, innbyggere og utdanningsløp sammen i et økosystem for innovasjon. Axel er tidligere Chief Financial Officer i start upen Disruptive Engineering, som har sitt utspring fra innovasjonsmiljøet rundt Campus Ås. 

Axel Zeiner

14:10 – Pause


«Kultur som kapital i innovasjon og utvikling av lokalsamfunn» 

«Anne-Britt Gran er professor i kulturpolitikk og kulturanalyse ved Handelshøyskolen BI, der hun har vært med å bygge opp bachelorprogrammet i Creative Industries Management og forskningssenteret BI Centre for Creative Industries. Gran har tidligere vært tilknyttet både UiO, NTNU, Universitetet i Århus og Norsk kulturråd. Hennes forskningsinteresser er kreativ næring, digitalisering og AI, kreative kompetanser, teaterbransjen og teaterhistorie, kulturpolitikk, kultursponsing og idehistoriske perspektiver.» 

Anne-Britt Gran
Foto: Hanna von Bergen 

Innledning 

Konferansier


Sofasamtale – Hvordan kan vi samarbeide om å utnytte Follo- og Mosseregionens samlede potensial?  

Representanter fra kultur og næringsliv, akademia og offentlig sektor. 


Avslutning

v/ordfører i Vestby og leder av regionrådene (Interkommunale politiske råd) i Follo og Mosseregionen 


15:30 – Ferdig


Bakgrunn for konferansen:

Follo og Mosseregionen er et vekstområde med sin attraktive beliggenhet og nærhet til Oslo. Store jernbaneinvesteringer gir kortere reisetid og et kraftig forbedret jernbanetilbud. Kommunene i Follo og Mosseregionen har hatt positiv befolkningsutvikling i lang tid, og med de store statlige jernbaneinvesteringene vil dette forsterkes i årene fremover. Follo og Mosseregionen er så å si «dømt til vekst».

Hvordan bruker og styrer vi denne veksten til å skape attraktive og bærekraftige byer og tettsteder med kvalitet og aktivitet? Hvordan kan vi legge til rette for et variert boligtilbud med tilbud til alle lag av befolkningen? Hvordan kan kultur brukes aktivt i by- og stedsutviklingen?

Og hvordan kan Follo og Mosseregionen i årene fremover samarbeide for å styrke innovasjon og næringsutvikling for å skape morgendagens arbeidsplasser? Med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) i sin midte og en variert næringsstruktur ligger forholdene godt til rette.

Dette er hovedtemaene på den første felles regionkonferansen for Follo og Mosseregionen i regi av de to interkommunale politiske rådene. Vi har invitert inn ledende forskere, fagfolk og representanter for næringsliv og akademia. Og vi blir kjent med de nyvalgte ordførerne i de ni kommunene i Follo og Mosseregionen.

Velkommen til en spennende dag om utvikling av Follo og Mosseregionen!