Mosseregionkonferansen 2019

Under finner du presentasjonene som ble vist på Mosseregionkonferansen 2019:

«Den emosjonelle revolusjon. Hvordan ser jobbene våre ut fremover? Hvordan kan kunstig intelligens og robotteknologi gjøre verden til et mer menneskevennlig sted?
Varmere og mer sosialt?»
– Kathrine Aspaas, gründer, forfatter og emosjonell styrketrener.

«Hvordan bygger vi en kraftfull region» – Nina Sollie, regiondirektør i NHO Viken Oslo og Ulf Lervik, distriktssekretær i LO distriktskontor i Østfold.

Hvordan kan motordepoet på Rygge for Forsvarets nye jagerfly bli starten på noe stort? – Atle Wøllo, administrerende direktør i Kongsberg Aviation Maintenance Services.

«God by- og stedsutvikling – hvorfor og hvordan?» – Guri Mette Vestby, Forsker, Norsk institutt for By- og regionforskning/OsloMet.

«Mobilitet og kollektivløsninger i Osloregionen» – Ole Jacob Aanes, Områdesjef i Ruter AS

«Hvordan utvikle byen og sentrum som motor i regionsutviklingen?» – Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Video kan du se her:

Del på Facebook
Del på LinkedIn

Du vil kanskje også lese

MNU

Hold av dagen 13. november!

Geografi og grenser er i endring. Hvordan kan vi utnytte Mosseregionens styrker og fortrinn i denne sammenhengen? Hvordan kan vi utvikle samarbeidet i Mosseregionen på tvers av kommunegrensene og mellom myndigheter og næringsliv? Hvordan vil teknologiutviklingen påvirke og forandre oss? Dette og mer til vil være tema på Mosseregionkonferansen 2019.

Les mer
Notice: Trying to get property of non-object in /home/forge/www.mnu-as.no/public/app/uploads/cache/aa90a5a1c58c1f0be26cbce0a26e1057e4bdbd13.php on line 12
style="background-image: url(
Notice: Trying to get property of non-object in /home/forge/www.mnu-as.no/public/app/uploads/cache/aa90a5a1c58c1f0be26cbce0a26e1057e4bdbd13.php on line 13
https://www.mnu-as.no/app/uploads/2019/11/mnujpg_55cde4d89a9982dd9228badd447b48cd6c21dad1.jpg)" >

Notice: Trying to get property of non-object in /home/forge/www.mnu-as.no/public/app/uploads/cache/aa90a5a1c58c1f0be26cbce0a26e1057e4bdbd13.php on line 18
MNU


Notice: Trying to get property of non-object in /home/forge/www.mnu-as.no/public/app/uploads/cache/aa90a5a1c58c1f0be26cbce0a26e1057e4bdbd13.php on line 22
Mosseregionkonferansen 2019


Notice: Trying to get property of non-object in /home/forge/www.mnu-as.no/public/app/uploads/cache/aa90a5a1c58c1f0be26cbce0a26e1057e4bdbd13.php on line 24
Geografi og grenser er i endring. Hvordan kan vi utnytte Mosse- regionens styrker og fortrinn i denne sammenhengen? Hvordan kan vi utvikle samarbeidet i Mosseregionen på tvers av kom- munegrensene og mellom myndigheter og næringsliv? Hvordan vil teknologiutviklingen påvirke og forandre oss? Hva betyr god by- og stedsutvikling i konkurransen om folk og næringsliv? Dette og mer til var tema på Mosseregionkonferansen 2019

Les mer