fbpx

Se presentasjonene fra Mosseregionkonferansen 23. november 2022

Programmet

Hvordan nå felles mål som lag?
ved Øystein «Pølsa» Pettersen

Hvordan påvirker infrastruktur
og de store samferdselsprosjektene utviklingen i
regionen, med særlig vekt på næringsliv,
samfunnsliv og opplevelser,
ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (måtte møte i Stortinget)

«Samferdsel og byutvikling i Grenland. Skien og
Porsgrunn fikk statens pris for attraktiv byutvikling
i 2021. Hva kan vi lære?»
Ved ordfører i Skien, Hedda Foss Five

Hvordan har regionen og regionsamarbeidet
utviklet seg, hva blir viktig i tiden vi går inn i?
Hvilken rolle kan Mosseregionen spille i relasjonen
mellom Østfold og Akershus fra 2024?
ved ordfører i Moss og regionrådsleder
Hanne Tollerud

Østfold og Follo under lupen, hvor ligger
mulighetene for næringsutvikling i vår region?
ved professor Torger Reve, BI

Analysen – Smart Spesialisering Strategi Østfold/Follo

Tildeling av gründerprisen og næringslivsprisen
i Mosseregionen

Vinner av gründerprisen: MHTech AS

Vinner av næringslivsprisen: KAMS, avd Rygge

Hvilken betydning har forsvaret som arbeidsgiver
og for utvikling av kompetanse i regionen?
Hvordan ser forsvaret på samarbeid og nettverksbygging med næringsliv og kommuner i regionen?
ved oberst og stasjonssjef på Rygge flystasjon
Thomas Orud Harlem

Betydningen av samarbeid med Forsvaret
for en lokal næringsaktør?
ved daglig leder i Goldfish Boat, Knut Halvard Iversen

ASKOs banebrytende «verdensprosjekt»; dronehavn i Moss med fokus på nullutslipp,
ved daglig leder i Asko Maritime AS, Kai Just Olsen

Hvordan kan reiseliv og opplevelsesnæringen bli
en sysselsettingsmotor i Mosseregionen?
Opplevelsesnæringen i Mosseregionen, «veien
mot den mest attraktive regionen ved Oslofjorden»,
ved daglig leder i 2469 Reiseutvikling, Børre Berglund og Heidi
Kjærnes, daglig leder Vestre Kjærnes Gård.