Mosseregionkonferansen 2021 Verket scene 2. desember

Se presentasjonene her!

Mosseregionkonferansen 2021 har fokus på bo- og skapelyst innenfor rammen av det grønne skiftet.

Hva er det som gjør Mosseregionen attraktiv for tilflytting og bosetting? Hvordan ønsker vi å bo i framtida? Hvordan utnytter vi Mosseregionens fortrinn for å skape framtidas arbeidsplasser i vår region? Dette og mer fikk vi høre om på årets Mosseregionkonferanse.