Nye tilskuddsmidler til virksomheter i Moss kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak.

Stortinget vedtok den 24. januar 2022 økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter til lokale virksomheter. Det ble avsatt henholdsvis 250 millioner kroner til ordningen. I tildelingsbrev fra KMD av 28. februar 2022 (Statsbudsjett 2022- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter) har Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) fordelt til sammen 250 millioner kroner av ordningen. Moss kommune har i disse tildelingene mottatt 1 458 000 kroner. (avsnitt 1; kopi av tildelingsbrevet)

Hensikten med ordningen er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen ble rammet av nye smittevernstiltak. Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.

Som en utvidelse av tidligere kompensasjonsrunde skal midlene kompensere for tapte inntekter med tilhørende redusert fortjeneste knyttet til smittevernstiltakene som ble innført i november og desember 2021.

Midlene er i hovedsak fordelt til kommunene basert på antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet i1.kvartal 2021.

Søkere fra disse bransjene vil derfor bli prioritert. Følgende kan søke:

Virksomheter innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, med virksomhet og forretningsadresse i Moss kommune som er direkte berørt av smittevernstiltakene og av ulike grunner faller helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. Nystiftede virksomheter oppfordres til å søke. Søkere som mottok støtte i tildelingsrunden januar 2022 kan ikke søke i denne runden.

Følgende vil bli hensyntatt ved vurdering av søknaden:

  • Søkere må i søknaden dokumentere tap av omsetning med tilhørende redusert fortjeneste som direkte følge av smittevernstiltakene innført i november/desember, sammenlignet med samme periode i 2019 eller annen sammenlignbar periode.
  • Virksomheter som har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under «bagatellmessig støtte» og eller kompensasjon i forbindelse med smitteverntiltakene tidligere, må oppgi hvor mye støtte eller kompensasjon de har mottatt.
  • Virksomhetens omfang og betydning for arbeidsplasser i kommunen.
  • Søkere bes oppgi om de har gått til oppsigelser og eller benyttet permisjoner i
    tilknytning til tiltakene.

I henhold til krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttes regionalforvaltning.no som søknadsportal.

Moss kommune forbeholder seg retten til å forkaste mangelfulle søknader, samt retten til å be om ytterligere dokumentasjon på opplysninger som er gitt i søknaden.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid- 19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL).

Skatteattest (RF-1507) skal vedlegges søknaden. Virksomheter som har utestående gjeld til offentlige kreditorer på kr 100 000 eller mer skal legge frem en godkjent nedbetalingsplan for å være aktuell søker. Støtte tildeles ikke til virksomheter som anses ikke å være solvente. Skatteattest bestilles her: Altinn – Bestilling av opplysninger om skatt og avgift

Det gjøres oppmerksom på at offentlige tilskudd vil normalt sett være skattepliktige, men for mer info vennligst ta kontakt med din egen regnskapsfører og eventuelt Skatteetaten.

Søknadsfrist: fredag 1. april 2022 kl 16.00

Det legges til grunn at utbetalingene foretas som «bagatellmessig støtte» (se tildelingsbrevet fra KMD).

SØK HER

Kontaktpersoner

Inger-Lise Skartlien, e-post: inger-lise.skartlien@moss.kommune.no tlf 911 99 531

Terje Pettersen, e-post: terje.pettersen@moss.kommune.no tlf 959 74 608

Når det gjelder virksomheter registrert i Mosseregionens øvrige kommuner, vises til orientering/annonsering på de respektive kommuners nettsider og/eller egne annonser.

Du vil kanskje også lese

Ukategorisert

– Har du planer om å starte ditt eget selskap, kom til oss

Før måtte du til Rakkestad, men nå trenger du bare å dra til Moss for å benytte deg av etablerertjenesten. – Det er en stor fordel at vi allerede har hjulpet start up virksomheter i lang tid og at vi vet hva som rører seg her i regionen vår, sier André Thysted som sammen med &hellip; <a href="https://www.mnu-as.no/2022/03/18/nye-tilskuddsmidler-til-virksomheter-i-moss-kommune-for-a-kompensere-for-lokale-nasjonale-smitteverntiltak-3/">Continued</a>

Les mer
MNU

Disse er tildelt midler fra regionalt næringsfond

Fondsmidlene er gitt til bedrifter som har tatt tak i hverdagen og søkt om tilskudd til prosjekter for å motvirke negative effekter av koronatiltakene og som kan gi varige arbeidsplasser. Vi gratulerer følgende selskap med innvilget søknad fra regionalt næringsfond i Mosseregionen (Vestby, Moss, Råde og Våler):

Les mer
Gründer

Er SkatteFUNN noe for din bedrift?

I mai og juni arrangerer Forskningsrådet 14 webinarer for søkere og andre som er nysgjerrige på SkatteFUNN.

Les mer