– Har du planer om å starte ditt eget selskap, kom til oss

Før måtte du til Rakkestad, men nå trenger du bare å dra til Moss for å benytte deg av etablerertjenesten. – Det er en stor fordel at vi allerede har hjulpet start up virksomheter i lang tid og at vi vet hva som rører seg her i regionen vår, sier André Thysted som sammen med Yngvar Trandem skal drive etablerertjenesten i Moss.

– At etablerertjenesten havnet her hos oss i Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) tror vi kommer til å styrke oppstartsmiljøet i Vestby og Mosseregionen, sier prosjektleder André Thysted.

– Litt av poenget med at fylkeskommunen gjorde etablerertjenestene mer lokale, var å få utnyttet den lokale kjennskapen og kunnskapen. Vi tror også det blir lettere å henvende seg til oss når vi holder til i nærområdet, sier Yngvar Trandem, daglig leder i MNU.

Lang erfaring

At oppdraget havnet hos MNU var ganske naturlig.

– Vi har allerede drevet med ulike etablerertjenester i lang tid. Som å koble etablerere opp mot nettverk, industri og finansielle aktører, og å holde kurs. Før jul holdt vi fem samlinger om oppstarts- og gründermetodikk, forteller André Thysted.

– Jeg er utrolig glad for at dette har havnet her hos oss, for nå kan vi hjelpe til enda mer. Nå har vi mulighet til å følge disse selskapene gjennom hele reisen, bidra til at det skapes enda flere arbeidsplasser og at de etableringene som gjøres her, har det de trenger, sier han.

Stort nettverk

En annen fordel er Moss Næringsutviklings enorme nettverk.

– Vi drifter Viken teknologiklynge 7.0 som har stor kunnskap om eksport, etablering i andre land, produktutvikling og hvordan virkemiddelapparatet fungerer, forteller Yngvar Trandem.

MNU var også med på å etablere Østfold Follo nyskapningsfond og har god kontakt med innovasjons og forskningsmiljøer som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Eik Lab, Blender Collective, Smart Innovation, Inkubator, Norway SAMS, Næringshagen Østfold, Innovasjon Norge, NAV og Viken fylkeskommune, for å nevne noen.

– Veien til et nettverk der du kan få hjelp, er utrolig kort for oss. Hvis du sitter på gode løsninger og ideer, ja da skal vi i de aller fleste tilfeller kunne koble deg med rett person eller støtteordning.

Hjelper til med det meste

– Hvem kan få hjelp? 

– Gründere og oppstartsselskaper i hele sin bredde som trenger støtte og veiledning, sier Yngvar.

– Vårt mål er å skape mange nye arbeidsplasser her. Så vi skal kunne hjelpe til med det aller meste, som etablering, gode møteplasser, kurs, testing av produkter i et marked, utvikling av forretningsmodell, budsjett og kalkyler og finansiering. Skulle det være et spørsmål vi ikke har svar på, kan vi veilede deg i riktig retning. Det er bare å ta kontakt med Etablerertjenesten Mosseregionen og MNU. Vi holder til i Vingparken i 3. etasje over Restaurant Ro, forteller André og legger til:

– Vi skal i alle fall gjøre vårt beste for at de tjenestene vi leverer er på toppnivå.

Fakta

Viken fylkeskommune er eier av etablerertjenesten. Fra å ha ett etablererkontor lokalisert i Rakkestad, får nå hver nærregion sin egen etablerertjeneste. Fra 2022 skal Moss Næringsutvikling drifte denne tjenesten for Moss, Våler, Råde og Vestby. Dette gjør de på vegne av Moss kommune som fikk tildelt ansvaret for etablerertjenesten i vår region. Mosseregionens Næringsutvikling ble opprettet for å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for økt bærekraftig verdiskaping i regionen. MNU er eid av Moss, Råde, Våler og Vestby kommuner, Sparebanken 1 Østfold og Akershus, Moss havn KF og Moss industri og næringsforening.

Også publisert i Moss Avis

Les mer om Etablerertjenesten, våre kurs og tilbud til Gründere her.