Statlige arbeidsplasser til Østfold

Mosseregionens næringsutvikling AS har avlevert sluttrapport fra prosjektgruppen for Østfoldprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold».

Sluttrapporten konkluderer med at prosjektet aktivt har medvirket til  at 7-800 arbeidsplasser er flyttet/nyetablert eller sikret i Østfold.