fbpx

Prosjekter

Markedsføring av regionen

MNU skal aktivt markedsføre regionen som attraktiv for næringsetableringer

Østfoldprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold»

MNU har prosjektledelsen for prosjektet etter oppdrag fra partnerskapet for næringsutvikling i Østfold. Prosjektet har vært med å bidra til å beholde-/flytte flere hundre statlige arbeidsplasser til Østfold i 2017/18 og fortsetter arbeidet i 2019.

Prosjektplan
Midtveisrapport

Fasilitatororganisasjon for Viken Teknologiklynge 4.0

MNU er initiativtaker og fasilitatororganisasjon for VIKEN Teknologiklynge 4.0, som er en tverrindustriell klynge med hovedvekt på digitalisering/digital transformasjon i SMB’er. Viktige delprosjekter er utvikling av metode og prosess  for digital analyse av bedrifter i klyngen og i Viken teknologinettverket, samt utvikling av VIKEN Akademi 4.0 som i samarbeid med NMBU, HiØ, OsloMet og Fagskolen i Østfold, skal utvikle/tilby både etter- og videreutdanning og kurs med studiepoeng på bachelor- og masternivå. Viktige stikkord for klyngen er samarbeid og deling av resultater.

Viken Teknologiklynge 4.0

Næringsutviklingsprosjektet i Østfold 2013-2018 (NUP)

NUP har lagt grunnlaget for etableringen av VIKEN-Teknologiklynge 4.0 og det flytekniske miljøet som er i ferd med å vokse frem på Rygge, der AIM Norway etablerer seg med blant annet testcelle for motorene i forsvarets nye kampfly (F35-jagerne i Europa). Det er gjennom NUP bidratt til sikring av- eller etablering av ca 1000 arbeidsplasser i vår arbeidsplassregion.

Sluttrapport
Vedlegg sluttrapport