fbpx

Ny strategisk næringsplan for Mosseregionen

/

Strategisk næringsplan for Mosseregionen er nå rullert slik at den i tillegg til Våler, Råde og Moss, også omfatter Vestby.

Det er i forhold til forrige strategiske næringsplan, kun foretatt små justeringer og endringer med tilpasning til nytt kunnskaps- og analysegrunnlag og nye kommunale planer. Mål, fokusområder og strategiske
samarbeidsområder er beholdt så å si uendret.

Planen ble vedtatt i kommunestyret i Råde kommune 8.06.23, i Våler kommune 15.06.23, i Vestby kommune 19.06.23 og i Moss kommune 20.06. 2023.

Strategisk næringsplan for Mosseregionen skal være et redskap for
kommunene til å gi gode rammevilkår, være med på å bygge omdømme
og understøtte det lokale næringslivet.

Planen skal gjøre Mosseregionen til et enda bedre sted å bo, arbeide,
utvikle- og etablere virksomhet i. Planen legger vekt på å utnytte lokale
fortrinn, samt å utvikle samarbeid, struktur og kultur for en styrket
næringsutvikling i Mosseregionen i årene som kommer.

I strategisk næringsplan operasjonaliseres mål og strategier i
kommuneplanene i Våler-, Råde- og Moss kommune innenfor de områder
der regionen har størst potensial ut fra komparative fortrinn og der
regionen selv i stor grad kan påvirke utviklingen.

Det er trukket frem tre fokusområder som er viktige forutsetninger for å
lykkes med målene:
• Levende og attraktive sentrumsområder
• Næringsaktiv kommune
• Innovasjon og kompetanse

Mosseregionen har komparative fortrinn/spesielle forutsetninger for å
utnytte potensialet knyttet til
• attraksjonsbygging som del av opplevelsesnæring og landbruksbasert
reiseliv,
• regionen som logistikk-knutepunkt,
• industriutvikling,
• Forsvarets tilstedeværelse på Rygge og fremvekst av flyteknisk miljø,
• og landbruk- og næringsmiddelindustri.

Det er innenfor disse fem områdene knyttet opp konkrete målsettinger
og oppfølgingsstrategier.

Se strategisk næringsplan her.

Se også Plan for utvikling av opplevelsesnæringen og landbruksbasert reiseliv i Mosseregionen og Vestby mot 2030 – strategi og tiltak for reiseliv og handel 

Notat: Opplevelsesnæringen-i-Mosseregionen-organisering-notat-9.9.22- fra 2469 Reiseliv