fbpx

.

Forsvarssektoren bruker over 20 milliarder kroner i året på å anskaffe forsvarsmateriell, varer og tjenester. Hvordan kan du og ditt selskap ta del i mulighetene som ligger i Forsvarets innovasjonsarbeid og anskaffelser av ny teknologi og hvordan bli en del av Forsvarets nettverk ved kjøp av varer eller tjenester?

Vi i MNU formidler gjerne kontakter. Se også nærmere på presentasjonene fra Forsvarets ulike aktuelle aktører som hadde innlegg under dagskonferansen for forsvarsinnkjøp her.