Seminar 29. september: Forsvaret og industrielle muligheter

 Foto: Lars Aamodt/Forsvaret

Vi møtes i Vingparken konferansesenter, Varnaveien 32A, 1523 Moss, torsdag 29. september 2022.

 Fokus og tema er

Hvordan kan lokalt og regionalt næringsliv ta del i mulighetene som ligger i Forsvarets innovasjonsarbeid og anskaffelser av ny teknologi og hvordan bli en del av Forsvarets nettverk ved kjøp av varer eller tjenester?

Bakgrunn

Forsvarssektoren bruker rundt 20 milliarder kroner i året på å anskaffe forsvarsmateriell fra nasjonale og internasjonale virksomheter.

I tillegg kjøpes det varer og tjenester for flere milliarder kroner årlig til Forsvaret som storkunde.

Innhold

Foredragsholdere på seminaret vil være sentrale aktører i forsvarssektoren:

-NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening,

-Forsvarsmateriell

-Forsvarets logistikkorganisasjon

-Enkelte leverandører som kan fortelle om praktiske eksempler

Seminaret vil være en arena for industrien/leverandørene til å forstå sektoren og knytte kontakter for videre dialog.

Øvrige opplysninger

Seminaret er gratis. Vi starter med lunch kl 11.30.

Påmelding her Påmeldingsfrist: 26.09. kl 22! (etterslengere: meld deg på direkte til yt@mnu-as.no )

Program

Mosseregionens Næringsutvikling AS avholder dagsseminaret i samarbeid med Partnerskapet i Østfold og Viken fylkeskommune.

Presentasonene fra innlederne:

Forsvarets Logistikkorganisasjon – Forsvaret som kunde, v Lars Chr Aamodt

Forsvarsmateriell – Forsvarets behov er næringslivets muligheter, v Tore Kvalsvik

Forsvarets forskningsinstitutt – Økt samarbeid med næringslivet – hurtig innovasjon og eksperimentering, v Christian Brunsvig, ICE worx

Kongsberggruppen – en forsvarsindustriell motor – KDA – satsing på Rygge – Hva er mulighetene for regionen?, v Atle Wøllo, KAMS

Eker Group – Gründer og innovasjonsevne – overførbart til Forsvarssektoren? v Jon Andre Garberg