Næringslivsprisen og gründerprisen i Mosseregionen

Juryen ønsker forslag til kandidater
til næringslivsprisen og gründerprisen
i Mosseregionen.

Næringslivprisen tildeles som en
anerkjennelse til bedrifter/selskap som har
vist innovasjonskraft, har vekstpotensial
og positiv ringvirkning for regionen.

Gründerprisen deles ut for å stimulere til
innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping
og for å fremme samarbeid mellom
kompetansemiljøer i regionen.

Forslagene med kort begrunnelse sendes til:
yt@mnu-as.no innen 16. oktober 2022.

Prisene blir delt ut i Mosseregionkonferansen 23.11. 2022.

Statutter