Velkommen til Mosseregionkonferansen 23. november 2022

Hvordan skal vi ytterligere styrke Mosseregionen som en av landets mest attraktive for bosetting, næringsetablering og opplevelser? Hvordan kan vi bli enda bedre til å samarbeide og legge til rette for regionutvikling i kommuner som fra 2024 vil tilhøre både Østfold og Akershus? Hvor viktig er samferdsel og infrastruktur i dette arbeidet? 

Dette er blant spørsmålene som står på agendaen. Konferansen åpnes av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som deler scenen med en rekke lokale og sentrale bidragsytere gjennom dagen. Konferansen innledes med et inspirasjonsforedrag om betydningen av samarbeid for å nå felles mål, ved tidligere skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen. Pål Bjerketvedt leder oss gjennom dagen som moderator.

Velkommen til Mosseregionkonferansen onsdag 23. november på Verket Scene, Bernt Ankers gate 19, 1534 MOSS.

Program

Påmelding her

Inngangsbillett kr 445,- inkl lunch!