Hold av datoen 10 mars 2022: Dagskonferanse – Hvordan posisjonere seg for samarbeid ifm forsvarssektorens investeringer og innkjøp?

Foto: Lars Aamodt/Forsvaret

Gjennom dagskonferanse i samfunnssalen i Moss ønsker vi 10. mars 2022 å sette fokus på- og å best mulig besvare spørsmålet;

Hvordan kan lokalt næringsliv ta del i mulighetene som ligger i Forsvarets anskaffelser og Forsvarets behov for samarbeidsavtaler med lokale leverandører av varer eller tjenester?

 

Bakgrunn

Forsvarssektoren bruker rundt 20 milliarder kroner i året på å anskaffe forsvarsmateriell fra nasjonale og internasjonale virksomheter.

I tillegg anskaffes det forbruksmateriell for flere milliarder kroner.

Norge praktiserer 100% gjenkjøpsforpliktelse ved alle kontrakter med utenlandske bedrifter.

 

Innhold

Foredragsholdere på seminaret vil være sentrale aktører i forsvarssektoren:

-Forsvarsdepartementet/avdeling for industrisamarbeid

-NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening,

-Forsvarets materiellavdeling/gjenkjøpsseksjonen

-Forsvarets logistikkorganisasjon/anskaffelsesavdelingen

-Enkelte leverandører som kan fortelle om praktiske eksempler

Dagsseminaret vil være en arena for industrien/leverandørene til å forstå sektoren og knytte kontakter for videre dialog.

 

Øvrige opplysninger

Endelig program, opplysninger om påmelding og konferanseavgift kommer seinere i januar.

Se foreløpig program:  Program ForsvarsSeminar MNU_03 jan 2022.

Dagsseminaret avholdes i samarbeid med Partnerskapet i Østfold.

Del på Facebook
Del på LinkedIn