fbpx

UTSATT! Dagskonferanse 10. mars – Hvordan posisjonere seg for samarbeid ifm forsvarssektorens investeringer og innkjøp?

Foto: Lars Aamodt/Forsvaret

Vi beklager, men dagskonferansen utgår 10.03.22 pga for få påmeldte pr 1.03.22. Vi antar at koronapandemien fortsatt påvirker store deler av næringslivet. Vi kommer tilbake til ny dato for arrangementet når situasjonen er bedret. Vi beklager dette.

 

 

I dagskonferanse i samfunnssalen i Moss (Kirkegata 13, 1531 Moss) 10. mars 2022 vil vi sette fokus på- og å best mulig besvare spørsmålet;

Hvordan kan lokalt næringsliv ta del i mulighetene som ligger i Forsvarets anskaffelser og Forsvarets behov for samarbeidsavtaler med lokale leverandører av varer eller tjenester?

Bakgrunn

Forsvarssektoren bruker rundt 20 milliarder kroner i året på å anskaffe forsvarsmateriell fra nasjonale og internasjonale virksomheter.

I tillegg anskaffes det forbruksmateriell for flere milliarder kroner.

Norge praktiserer 100% gjenkjøpsforpliktelse ved alle kontrakter med utenlandske bedrifter.

Innhold

Foredragsholdere på seminaret vil være sentrale aktører i forsvarssektoren:

-Forsvarsdepartementet/avdeling for industrisamarbeid

-NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening,

-Forsvarets materiellavdeling/gjenkjøpsseksjonen

-Forsvarets logistikkorganisasjon/anskaffelsesavdelingen

-Enkelte leverandører som kan fortelle om praktiske eksempler

Dagsseminaret vil være en arena for industrien/leverandørene til å forstå sektoren og knytte kontakter for videre dialog.

Påmelding her:

Øvrige opplysninger

Seminaravgift på kr 250 dekker seminaret, lunch, kaffe, frukt mm.

Se foreløpig program:  Program ForsvarsSeminar MNU_03 jan 2022.

Dagsseminaret avholdes i samarbeid med Partnerskapet i Østfold og Viken fylkeskommune.