fbpx

Banebrytende samarbeid

(faksimile fra Moss Avis 5.12.20)

Banebrytende samarbeid

Viken Teknologiklynge 4.0 og Quality Salmon AB (eid av Lighthouse Finance AS) har i dag inngått en samarbeidsavtale rundt prosjektet Quality Salmon. Quality Salmon prosjektet er planlagt å bli det største landbaserte oppdrettsanlegget for laks i Europa, og skal ligge i Sotenäs kommune, i Bohuslän, Sverige.

Når anlegget står ferdig, vil Quality Salmon Industry Park produsere inntil 100.000 tonn laks pr år, på en 1 400 000 kvadratmeter stor tomt. Det vil være en sirkulær, bærekraftig, grønn industripark bestående av forfabrikk, landbasert RAS -anlegg, slakteri og fiskeforedlingsfabrikk, restråstoffsfabrikk (bioraffineri) for foredling av restavfall fra laksen, samt vannrenseanlegg som produserer single cell protein.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 skal være knutepunktet mellom den norske SMB leverandørindustrien og Quality Salmon. Dette vil akselerere bærekraftig og konkurransedyktig produktutvikling hos fagmiljøer og bedrifter innenfor industriell digitalisering, automatisering og utvikling av nye materialkombinasjoner og metoder. Bedriftene har som målsetting å levere produkter og løsninger som ligger i forkant av hva som benyttes i dag. Målet er å bygge på eksisterende kompetanse og teknologi og sette dette sammen for å skape en industri som ivaretar bærekrafts målene med løsninger til den globale landbaserte oppdrettsnæringen.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 har over 60 medlemsbedrifter, med bred kompetanse og innovasjonsevne. Klyngen arbeider for at industrien skal levere løsninger og produkter som gjør at Quality Salmon prosjektet når sine ambisiøse mål. Gjennom arbeidet er vi åpne for knytte oss til fagmiljøer og bedrifter som vil styrke konkurransekraften til bedriftene.

Vi er stolte, glade og ydmyke for å være en del av dette banebrytende prosjektet, som vil skape mange eksportrettede arbeidsplasser fremover. Sier Hans Bjørn Paulsrud som leder VIKEN Teknologiklynge 4.0.

Målet er å bruke eksisterende kompetanse og teknologi og sette dette sammen for å skape en industri som skal ta vare på og utvikle bærekrafts målene.
– Vi klarer ikke dette alene, målet vårt er å bruke de beste av de beste. Hele prinsippet med Quality Salmon er at vi skal gjøre dette i samarbeid med de beste aktørene i industrien, innenfor de forskjellige områdene. Sier Roy Høiås, Adm, dir. Lighthouse Finance / partner Quality Salmon AB.

Fakta om anlegget:
• Ferdigstillingstidspunkt 2027 – Eksportverdi 1.1 – 1.3 milliarder SEK
● 100 000 tonn fisk pr år produsert i landbasert RAS-anlegg
● Tomten er 1 400 000 kvadratmeter (0,5 km x 3 km)
● Eget slakteri og foredlingsfabrikk.
● Eget restråstoffanlegg (Bioraffineri)
● Eget vannrenseanlegg for single cell protein
● Egen forfabrikk
● Anlegget skal ha 3 millioner kubikk vann, det tilsvarer 400-500 svømmehaller.
● Produksjonen foregår 7 dager i uken, 24 timer i døgnet.
● Skal stå for sirkulær, bærekraftig og grønn industri.
● Industriparken Quality Salmon skal innfri så mange bærekrafts mål som mulig.
● Anlegget vil også ha en stor del for publikum. Et eget senter for besøkende, restaurant og et sted familier kan besøke for å se på produksjonen.

– Vi ønsker å gjøre for akvakulturindustrien, det Silicon Valley har gjort for IT bransjen, sier Høiås.

For flere opplysninger kontakt :
Lighthouse Finance A.S. og Quality Salmon AB : Roy Høiås CEO
Mobil: +47 92 65 07 09
E post roy.hoias@lighthousefinance.no

VIKEN Teknologiklynge 4.0 : Klyngeleder – CEO Hans Bjørn Paulsrud
Mobil: + 47 920 12 652
E post: hbp@vikenklynge.noViken Teknologiklynge 4.0 og Quality Salmon AB som nå skal bygge det største landbaserte oppdrettsanlegget for laks i Europa, har inngått samarbeidsavtale.