Banebrytende samarbeid

Banebrytende samarbeid

Viken Teknologiklynge 4.0 og Quality Salmon AB som nå skal bygge det største landbaserte oppdrettsanlegget for laks i Europa, har inngått samarbeidsavtale.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 skal være knutepunktet mellom den norske SMB leverandørindustrien og Quality Salmon.