Ser store muligheter for grønn industri – lokalt næringsliv kobles til internasjonal satsing

I STØTET: Prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud ivrer for at lokale bedrifter tar grep for å utvikle seg og ta del i det grønne skiftet. 30 millioner kroner fra EU er hentet inn til nettopp det arbeidet. Foto: Jon Gran

Av Jon Gran, Moss Avis                                                                                                                Publisert 14.09.22

I det EU-baserte kompetanseprogrammet Green Offshore Tech har tre virksomheter i Moss og 12 i Viken kommet gjennom nåløyet for videre deltakelse.

Prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud fra Viken Teknologiklynge i Mosseregionens Næringsutvikling, MNU, karakteriserer dette som en gullkantet mulighet for utvikling og innovasjon.

I fjor sto jubelen i taket da det ble klart at MNU som eneste nordiske foretak, hadde klart å hente inn 30 millioner kroner i direkte bedriftsstøtte fra EUs Green Offshore Tech, et program for man skal omdanne de såkalte «blå næringene» – knyttet til olje og gass, havvind, havbruk og vannbåren transport – grønne.

I dette arbeidet blir de norske aktørene knyttet opp mot samarbeidsprosjekter i andre regioner i sju EU-land.

– Må støtte hverandre

Nå er det altså klart at 12 Viken-bedrifter, hvorav tre i Moss, er med i det videre programmet. Virksomhetene i Moss er MH Tech, Seidr.ai AS samt Rena Quality Group, alle plassert i Møllebyen.

– Hele Green Offshore Tech handler om å bygge nye grønne kompetansekjeder i små og mellomstore bedrifter, og hvordan bedriftene kan støtte hverandre i det utviklingsarbeidet, sier Hans Bjørn Paulsrud.

30 millioner kroner har Paulsrud og hans folk til disposisjon som skal brukes i direkte bedriftsstøtte til virksomheter som er med videre i programmet. Etter at den første utlysningen nå er gjennomført, kommer neste runde i januar.

– Pengene er viktig, men minst like viktig er å gi bedriftene støtte til kunnskap og kompetanse gjennom Business Support Services, sier Paulsrud og viser til at bedriftene som er med får anledning til å møte investorer og ledende internasjonale bedrifter i bl.a. Tyskland og England.

Investortreff

Det er også berammet to store investortreff, ett i Oslo til neste år og ett i Hamburg i 2024 hvor nettopp lokale bedrifter kobles til internasjonale investorer.

Paulsrud mener internasjonal læring og samarbeid er veien å gå for å utvikle det lokale og regionale næringslivet til aktivt å ta del i og videreutvikle seg gjennom det grønne skiftet.

– Det handler om at bedriftene må finne sin egen nisje, sier Paulsrud og viser at i forlengelsen av EUs Green Offshore Tech som avsluttes i 2024, har man i Østfold og Follo etablert en egen fem parts konstellasjon hvor strategien for industriell utvikling skal legges.

En såkalt smart spesialiseringsanalyse fra Universitetet i Stavanger danner basis for dette arbeidet hvor de fem partene består av representanter fra små bedrifter, store bedrifter, finans, akademia (NMBU) og politikere.

– Utviklingsmotor

– Med Moss som tyngdepunkt skal vi skape en utviklingsmotor for et industrielt grønt skifte i Østfold og Follo. Skal industrien ha en fremtid, må den være aktivt med i det grønne skiftet, sier Hans Bjørn Paulsrud som skal lede dette fem parts samarbeidet hvor blant annet folk som økonomiprofessor Torger Reve, sjeføkonom Elisabeth Holvik fra Sparebank 1 Gruppen og stortingsrepresentant Tage Pettersen er i ledergruppa.