Gjennom EU-prosjektet GreenOffshoreTech skal vi gjøre offshore-produksjon og transport grønnere, renere og mer bærekraftig.

Vi har 15 mill kr til disposisjon til gode ideer!

First call now open!

Temaene for utlysningen er:
– Avanserte materialer
– Avansert produksjon og digitalisering
– Miljøteknologi (sirkulær økonomi – avfallsforebygging, gjenbruk,
resirkulering, gjenvinning)
– Nye energibærere ( Hydrogen, metanol, ammoniakk, litiumioncelle)

Les mer ved å følge lenken