Moss Avis: FNs klimarapport – Jo større trussel, jo større mulighet for å gjøre god butikk

Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) leder et europeisk prosjekt «GreenOffshoreTech» som skal skape arbeidsplasser og gi økonomisk vekst gjennom og etter det grønne skiftet. EU støtter satsingen med 50 millioner kroner.

Les artikkelen fra Moss Avis: MA-21.08.21

Les artikkelen i Moss Avis her.

VIKEN Technology Cluster 4.0 is the GreenOffshoreTech contact point for MNU.

VIKEN Technology Cluster 4.0