fbpx

Lyser ut 18 millioner til næringsutvikling og innovasjon

Viken fylkeskommune lyser ut 18 millioner kroner for å styrke og delfinansiere utviklingsprosjekter innen næringsutvikling, verdiskapning og innovasjon i Viken-samfunnet.
Et av målene er å sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken. Tilskuddsordningen «næringsutvikling og innovasjon 2021» har søknadsfrist 27. oktober 2021.

Hvem kan søke?

  • Inkubatorer, næringshager, etablererveiledningstjenesten, gründermiljøer, med flere
  • Forskningsinstitutter
  • Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
  • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
  • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, næringsforeninger
  • Bedriftsnettverk og klynger

Les mer her!