fbpx

Fordeling av midler fra kompensasjonsordningen for Moss kommune med søknadsfrist 4. mai 2021

Formannskapet behandlet i møte 21. april 2021 sak 057/21 «Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv» med slikt enstemmig vedtak:

«Den statlige kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv med en ramme i Moss på 4,6 millioner kr i andre tildelingsrunde rettes inn mot virksomheter som ikke mottok støtte i tildelingene i desember 2020 og/eller mars 2021. Basert på kriteriene i saken utlyses ordningen med søknadsfrist 4. mai 2021 kl 1600. Midlene fordeles av administrasjonen med raskest mulig utbetaling.»

Det ble mottatt 123 søknader om støtte.

I denne runden var det kr 4.661.000 + kr 60.600 som var gjenstående fra forrige runde, til sammen kr 4.721.600 til fordeling.

Runden var i tråd med formannskapets vedtak forbeholdt søkere som ikke var blitt tildelt kompensasjon fra Kommunal kompensasjonsordning i desember 2020 eller mars 2021.

På dette grunnlaget ble 80 søkere tildelt kompensasjon i denne runden. Det totale søknadsbeløpet fra disse 80 søkerne var til sammen kr 18,5 mill.

Siden den total størrelse på ordningen var fastsatt, ble det ved behandlingen lagt vekt på en mest mulig rettferdig fordeling basert på søkerbedriftens normale omsetning, antall årsverk og søknadsbeløp.

Beregningen:

15% av totalrammen ble fordelt mot normal omsetning, 30% ble fordelt mot årsverk og 55% ble fordelt mot søknadsbeløp. Dette ble dermed summert per søker, og gav den endelige kompensasjonen.

Gjennomsnittlig kompensasjon ble 25.5% av søknadsbeløpet. Minste kompensasjon ble 15.9% av søknadsbeløpet.

Fordeling pr bransje:

Bransje Antall  Sum kompensasjon  %-vis fordeling
Annen forretning 26  kr           1 002 570      21 %
Butikk 21  kr           1 601 959      34 %
Kultur 11  kr              597 240      13 %
Overnatting 1   kr               50 247      1 %
Reiseliv 2  kr                 81 761      2 %
Serveringsbransje 11 kr               729 210      15 %
Treningssenter 8  kr             658 613      14 %
Totalsum 80  kr      4 721 600      100,00 %

 

Fordeling pr virksomhet:

Alir – Settli Musikkproduksjon kr 14 591
Arne W Nilsen Tepperenseri kr 103 107
Beautycenteret AS kr 19 614
Bedre Bolig AS kr 63 570
Bentes kremmerhus as kr 7 530
Cafe Violet AS kr 101 331
Change of Scandinavia Moss kr 45 737
CrossFit Moss AS kr 43 740
Dillingøy AS kr 50 247
Din Veske As kr 259 644
E.S Varna Støttegruppe kr 29 645
Emerald Thai Aroma kr 13 188
Feelgood Rygge kr 20 740
Generation Event og Management AS kr 49 423
Gines møbelverksted kr 13 788
GKagentur – Sikkerhetsprodukter kr 21 192
Gullåsen Restaurantdrift AS kr 97 457
Habari.no kr 13 280
HAIR HOUSE AS kr 16 757
Hans Thorer Mamen kr 78 551
Hobbymakeren AS kr 37 729
Håkon Paulsberg kr 7 411
Islandspesialisten AS kr 55 242
Iverna.no kr 28 758
Jeløy Sko og Reparasjonsverksted AS kr 20 232
Johansen consult kr 30 398
Jordbærpikene Mosseporten AS kr 105 737
Kathrine Bakke kr 13 443
Kjøkkendrift No 1 Rygge AS kr 62 020
Kostr AS kr 152 683
Kundefabrikken AS kr 24 810
Lasses Gym kr 51 521
LEM Artist & Event kr 24 451
LLSUtleie AS kr 22 360
LM-Artist AS kr 33 796
Magnus Ruud holding as kr 29 178
Mani Studio AS kr 50 472
Mellers hus AS kr 30 318
Meter Stoff Karaciga kr 9 102
Moderne Formverksted AS kr 29 862
Monge Frisør AS kr 95 620
Mors Cafe AS kr 50 162
MOSS FOTBALLKLUBB kr 271 759
Moss Regnskap & Bedriftsrådgivning AS kr 43 370
Moss Røde Kors Bruktbutikk kr 11 288
MOSS TURNFORENING kr 41 047
Nobel café AS (tidligere Alby Kafé F15 AS) kr 125 536
Norgesgym AS kr 28 247
OA Rindalsholt Merchandise kr 63 302
Padelbaner AS kr 160 021
Pawel Snekker og Maler Pawel Hajduk kr 24 347
Pokal1 kr 9 914
Rygge Selskapsmat & Catering kr 37 293
Safir Gullsmedforretning Rygge AS kr 53 544
Silva Eiendom AS kr 18 805
Sky Fitness Rygge AS kr 59 724
Sola til Ola AS kr 55 736
Soma Sko AS kr 332 132
Spor 3 as kr 62 367
Star Taxi Faisal Mahmood kr 26 519
Stordahl Musikk AS kr 94 360
Strax Frisør E. Madsen AS kr 125 000
Strikk Jeløy AS kr 31 924
Sy- og Strikkedilla AS kr 32 184
Syhjørnet Moss kr 94 643
T13 Eiendom AS kr 22 188
Tecnovap AS kr 39 029
Telekiosken Moss AS kr 58 326
Terje Norum musikk kr 9 319
Therese kr 13 821
Toppform AS kr 253 573
Torgeir og Kjendisene DA kr 60 277
Tormod Kase – Låvestua kr 22 533
Trine Gzyl interiør kr 13 630
Verket FabLab AS kr 43 247
Vicky West AS kr 171 912
Vicky West Rygge AS kr 99 638
Videophone Networks kr 32 512
Vita Mosseporten ( Ida Sofie Wiik) kr 31 028
Årvold Vedlikeholdservice AS kr 19 064
Sum fordelt kr 4 721 600

 

Utbetaling av midlene planlegges iverksatt i uke 19.

I revidert nasjonalbudsjett bevilger Regjeringen 1 milliard ekstra til den kommunale kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Regjeringen tar sikte på å fordele 500 millioner kroner til kommunene før sommeren. De resterende 500 millioner kronene fordeles etter sommeren dersom det fortsatt er behov som følge av lokale eller regionale smitteverntiltak. Moss kommune vil utlyse dette ordningen når tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreligger.

 

Vi håper kompensasjonen vil være til hjelp, og ønsker dere lykke til videre i en krevende tid.

 

Kontaktperson Moss kommune: Terje Pettersen,                                                                             e-post; terje.pettersen@moss.kommune.no, tlf 959 74 608