fbpx

Viken fylkeskommune lyser ut støtte for næringsutvikling og innovasjon

Lyser ut støtte for næringsutvikling og innovasjon

I år lyser Viken fylkeskommune ut 22 millioner kroner til næringsutvikling og innovasjon i Viken-samfunnet. Nå er det klart for første utlysningsrunde. Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad håper ordningen blant annet kan bidra til nye arbeidsplasser i fylket vårt.

– Dette er en ordning som vil styrke hele Viken-samfunnet. Målet med ordningen er å støtte bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping, samt bidra til et sterkt innovasjonssystem i hele Viken, sier Grimstad.

Følgende aktører er i målgruppen for støtteordningen og kan søke:
• Inkubatorer, næringshager, etablererveiledningstjenesten, gründermiljøer, m.fl.
• Forskningsinstitutter
• Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
• Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
• Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
• Bedriftsnettverk og klynger
Enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter, men ikke stå som søker, med unntak for tilfeller der en bedrift
søker på vegne av et nettverk. Søker må være en juridisk enhet. I utgangspunktet skal søker ha
tilholdssted i Viken. Søkere utenfor Viken har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av
aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Viken eller foregår i Viken.

Søknadsfristen er 12. april 2021.

Du finner mer informasjon på Viken fylkeskommunes nettside.