fbpx

Strategisk næringsplan for Mosseregionen – høringsfrist 10. mai 2021

Formannskapene i Våler-, Råde- og Moss kommune har i mars 2020 gjort likelydende vedtak:

«Forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 14.01.2021 med
vedlegg legges ut til felles koordinert høring i minimum 6 uker.»

Høringsfrist: Mandag 10. mai 2021

Innspill sendes til: post@mnu-as.no

 

Strategisk næringsplan for Mosseregionen skal være et redskap for
kommunene til å gi gode rammevilkår, være med på å bygge omdømme
og understøtte det lokale næringslivet.

Planen skal gjøre Mosseregionen til et enda bedre sted å bo, arbeide,
utvikle- og etablere virksomhet i. Planen legger vekt på å utnytte lokale
fortrinn, samt å utvikle samarbeid, struktur og kultur for en styrket
næringsutvikling i Mosseregionen i årene som kommer.

I strategisk næringsplan operasjonaliseres mål og strategier i
kommuneplanene i Våler-, Råde- og Moss kommune innenfor de områder
der regionen har størst potensial ut fra komparative fortrinn og der
regionen selv i stor grad kan påvirke utviklingen.

 

Lenker:

Strategisk næringsplan for Mosseregionen-14.01.21

Plan for opplevelsesnæring i Mosseregionen 11.11.2020

Kontaktperson MNU: Yngvar Trandem, yt@mnu-as.no, tlf 917 75 556

 

Saksdokumenter Våler kommune

Kontaktperson: Anne Grete Øyehaug, anne.grete.oyehaug@valer.kommune.no, tlf  977 69 948

Saksdokumenter Råde kommune

Kontaktperson: Kine Marie Bangsund,  KineMarie.Bangsund@rade.kommune.no, tlf 976 85 513

Saksdokumenter Moss Kommune

Kontaktperson: Terje Pettersen, terje.pettersen@moss.kommune.no, tlf 959 74 608

 

Analyser mv:

Telemarksforsknings regionanalyse

VA rapport 2020_42 – Handel og næring utfordringer og muligheter Mosseregionen