fbpx

Ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak

Kommunal kompensasjonsordning for smitteverntiltak til lokale virksomheter

 

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

  • 500 millioner kroner går til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet per 16. februar 2021 eller kommuner som har vært omfattet av de forsterkede smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Beløpet fordeles etter antall arbeidsledige i disse kommunene.
  • 500 millioner kroner fordeles til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.
  • De resterende 750 millionene vil bli fordelt til kommunene dersom situasjonen vedvarer.

 

I den første tildelingen på 1 milliard kr får Moss kommune 13 958 050 kr, Råde kommune 1 868 561 kr og Våler kommune 1 448 707 kr. Midlene tildeles kommunevis.

 

Mål- og kriterier for ordningen

Tilskuddet skal benyttes for raskt å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene for å støtte lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Regelverket for offentlig støtte gjelder.

 

Følgende virksomheter kan ikke søke:

– losjer og foreninger.

– virksomheter som er under konkursbegjæring/opphør.

 

 

Søknad

For å søke, forutsettes at søker er i behov av tilskudd.

 

Det må bekreftes at ansatte har lovlige arbeidsforhold.

 

Søker må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms før 31.12.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette.

 

Søker må oppgi informasjon om eventuell annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hva slags støtte dette er. Dette for å sikre overholdelse av regelverket for offentlig støtte/at øvre rammer for offentlig støtte ikke overskrides (f eks 200 000 Euro som «bagatellmessig støtte» over en rullerende treårsperiode).

 

Omsetningstall (revisor-/regnskapsførerbekreftede) pr mnd og gjennomsnitt 2019, samt tall for januar og februar 2020 oppgis. For virksomheter som er nyetablerte i 2020 leveres gjennomsnittstall (omsetning) for de månedene virksomheten har vært i drift i 2020. Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan ettersendes, men da innen 19.03.21.

 

 

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknader fylles inn i følgende felles søknadsskjema innen mandag 15. mars 2021 kl 24.00:

SØKNADSSKJEMA

Søknadsportalen er stengt! 151 søknader kom inn innen fristen.

 

Behandling og tildeling

Kommunene vil fordele midlene raskest mulig på bakgrunn av innkomne søknader.

Det vil være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte, og grunnlaget for støtten.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

 

Kontaktpersoner

Moss kommune: Inger-Lise Skartlien, e-post: inger-lise.skartlien@moss.kommune.no   tlf 911 99 531

Våler kommune: Anne Grete Øyehaug, anne.grete.oyehaug@valer.kommune.no              tlf 977 69 948

Råde kommune: Kine Marie Bangsund, kinemarie.bangsund@rade.kommune.no                tlf 976 85 513

Mosseregionens Næringsutvikling AS: Yngvar Trandem YT@mnu-as.no  tlf 917 75 5 56

 

Lenke til regjeringens informasjon om kompensasjonsordningen