fbpx

Nominasjon til næringslivprisene i Mosseregionen

Juryen ønsker innen 10. januar 2021 forslag til kandidater til næringslivprisen og gründerprisen i Mosseregionen.

 

Næringslivprisen tildeles som en anerkjennelse til bedrifter/selskap som har vist innovasjonskraft, har vekstpotensial og positiv ringvirkning for regionen.

Gründerprisen deles ut for å stimulere til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping og for å fremme samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen.

 

STATUTTER

Næringslivprisene

Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) er fasilitator for næringslivprisene; næringslivprisen i Mosseregionen og gründerprisen i Mosseregionen.  Næringslivprisene deles ut årlig om ikke annet besluttes av juryen. Juryen beslutter egnet arrangement for prisutdelingene.

 

Jury

MNU er ansvarlig for å rekruttere/sette sammen en jury på inntil 9 medlemmer, basert på kompetanse og representativitet. Jurymedlemmer velges for to år og kan gjenvelges. Administrerende direktør i Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) er juryleder.

 

Kriterier for tildeling av næringslivprisen

Næringslivprisen tildeles som en anerkjennelse til bedrifter/selskap som har vist innovasjonskraft, har vekstpotensial og positiv ringvirkning for regionen.

Selskapet må ha levert akkumulert positivt resultat siste 2 år, eksistert i minst 3 år og positiv egenkapital.

 

Kriterier for tildeling av gründerprisen

Gründerprisen deles ut for å stimulere til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping og for å fremme samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen.

Selskapet må ha verifisert behovet for produkt/løsning i markedet gjennom betalende kunder.  Forretningsmodellen må være skalerbar og kunne skape flere arbeidsplasser.

Selskapet må ha rett kompetanse på plass og er et team som har vist evne til gjennomføring.

 

Generelt for næringslivprisene

Næringslivprisene kan ikke tildeles samme selskap før etter minst 4 år.

Kandidater som foreslås nominert må drive virksomhet i Mosseregionen; Moss, Vestby, Råde eller Våler kommuner.

 

Frist for å nominere kandidater for begge prisene er 10. januar 2021.

Forslagene med kort begrunnelse sendes til

post@mnu-as.no innen 10. januar 2021.

 

Kontaktperson:

Yngvar Trandem

yt@mnu-as.no

tlf 91775556