fbpx

Ordførerens næringsfrokost i Moss 27.10.20 er utsatt!

Vi beklager å måtte meddele at frokostmøtet i Moss 27. oktober av smittehensyn, må utsettes inntil videre.

Det har vært stor interesse for temaet «næringsvennlig kommune, med fokus på saksbehandling».

Vi kommer tilbake med ny invitasjon når koronasituasjonen er tilsier at dette blir mulig å gjennomføre.

 

Velkommen til ordførerens næringsfrokost i Moss

Tema: Næringsvennlig kommune med fokus på saksbehandling

Tirsdag 27. oktober 2020 kl 8-10 i samfunnssalen, Moss rådhus

 

Program

Fra kl 7.50  Kaffe og frokost

8.05      Ordfører innleder – Hva er ambisjonene i Moss?

8.20      Tanker om næringsvennlige kommuner

v fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune, Johan Edvard Grimstad

8.35      Saksbehandling i praksis – hvordan håndterer vi det?

v direktør plan, miljø og teknikk, Torunn Årset, Moss kommune

9.00      Tilbakemeldinger fra medlemmer – innspill og kommentarer

v daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening (MIN), Lars Gunnar Fledsberg

9.10      Erfaringer og tilbakemeldinger fra medlemmer – innspill og kommentarer

v styreleder i Høyda utvikling, Espen Klevmark

9.20       Erfaringer og tilbakemeldinger fra medlemmer – innspill og kommentarer

v styreleder i Moss Gårdeierforening (MGF) Yngvar Sommerstad

9.30       Drøfting, kommentarer og innspill i plenum

10.00    Slutt

 

Påmelding til Asmund.Radahl@moss.kommune.no innen 25.10.20.

Arr: Moss kommune og Mosseregionens Næringsutvikling AS