fbpx

Forsvarskoordinator – Rygge

Med støtte fra Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold gjennomførte  MNU med Holtan & Partner som ekstern konsulent et forprosjekt i 2019/2020 som endte i rapporten «Forprosjektrapport Forsvarskoordinator for Østfoldregionen».

Forprosjektrapporten beskriver et stort uutnyttet potensial for arbeidsplassvekst i vår region knyttet til forsvarssektoren i bredt.

Forsvarssektoren utgjør et bredt spekter av virksomheter med koblinger mot store deler av det øvrige samfunnsliv. I tillegg til de direkte arbeidsplassene innenfor forsvarssektoren, det vil si Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets Forskningsinstitutt, innbefatter virksomheten områder som forskning og utvikling (FoU), industri- og næringsutvikling, logistikk og understøttelse, service- og tjenesteleveranser og kulturliv – for å nevne noe.

 Forsvarsdepartementets vurdering er at den økonomiske effekten av forsvarssektorens tilstedeværelse og aktivitet i 2019 er estimert til 37 mrd. kroner totalt. Deres nylig utgitte rapport om «økonomisk effekt av forsvarssektorens tilstedeværelse» viser tydelig at Østfold i liten grad har klart å utnytte mulighetene i forsvarssektoren. Her ligger muligheter og trusler som bør følges opp videre!

Les rapporten her «Forprosjektrapport Forsvarskoordinator for Østfoldregionen».

Forprosjektrapport forsvarskoordinator Østfoldregionen

 

Se også artikkel i Moss Avis om oppfølging/innspill til Forsvarsministeren i november 2019.

 

Tidligere er det utarbeidet en rapport (2015) som beskriver betydningen av Forsvarets tilstedeværelse i hovedstadsområdet:

Rapport Forsvaret i hovedstadsområdet