fbpx

Næringslivsprisen for Mosseregionen

Kjenner du en bedrift med ekstra pågangsmot,  som viser kreative evner og en entreprenøriell ånd?

Juryen søker nå etter kandidater til å motta næringslivsprisen for Mosseregionen. Formålet med prisen, som fasiliteres av Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU), er å gi anerkjennelse til bedrifter som viser pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap i regionen.

Kriteriene for tildeling av prisen er: «Bedrifter med pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap».

Ved vurdering av kandidater til prisen vektlegges innovasjonskraft, vekstpotensial og ringvirkning for samfunnet. For å kunne bli nominert må bedriften ha levert akkumulert positivt resultat siste 2 år, eksistert i minst 3 år, ha godkjent regnskap for foregående år og positiv egenkapital. Vinner av næringslivprisen vil ikke kunne nomineres på nytt de påfølgende 4 år. Kandidater som foreslås nominert må drive virksomhet i Mosseregionen; Moss, Rygge, Råde eller Våler kommuner.

Prisen deles i år ut i Moss kommunes hedersfest torsdag 5. desember på Verket Scene.

Juryen består av:

Even Jørgensen, Banksjef DNB Bedriftsmarked Østfold
Willy-René Fossum, Banksjef Handelsbanken Moss
Jan L. Eriksen, Banksjef Nordea Storkunder Næringsliv Østfold / Follo
Arild Bjørn Hansen, Administrerende direktør SpareBank1 Østfold Akershus
Finn Frisenfeldt Horn, styreleder Moss Handelsstand Forening
Lars Gunnar Fledsberg, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening
Yngvar Trandem, Administrerende direktør MNU AS (juryleder)

Forslag med kort begrunnelse sendes post@mnu-as.no innen 10.11. 2019.

Du vil kanskje også lese

MNU

Hold av dagen 13. november!

Hvordan kan vi utvikle samarbeidet i Mosseregionen på tvers av kommunegrensene og mellom myndigheter og næringsliv? Hvordan vil teknologiutviklingen påvirke og forandre oss? Dette og mer til vil være tema på Mosseregionkonferansen 2019.

Les mer
Mosseregionen

Lederseminar i samarbeid med Robert Kusén – Hvordan lykkes med forbedringsarbeid?

De aller fleste bedrifter sliter med å lykkes med forbedringsarbeid. Vi setter søkelyset på lederskap basert på «Respekten for mennesket» og kraften i et sterkt lederteam.

Les mer
MNU

MNUs Strategikonferanse 2019

MNUs strategikonferanse 05. november 2019

Les mer