Søk regionalt næringsfond i Mosseregionen

Mosseregionen – kommunalt næringsfond

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som engangsbevilgning gjennom Viken fylkeskommune tildelt Mosseregionen (Vestby, Moss, Råde og Våler kommuner) til sammen 4,5 mill kr som krisepakke for å motvirke negative effekter av koronatiltak.