Disse er tildelt midler fra regionalt næringsfond

Fondsmidlene er gitt til bedrifter som har tatt tak i hverdagen og søkt om tilskudd til prosjekter for å motvirke negative effekter av koronatiltakene og som kan gi varige arbeidsplasser.

Vi gratulerer følgende selskap med innvilget søknad fra regionalt næringsfond i Mosseregionen (Vestby, Moss, Råde og Våler):

Søk regionalt næringsfond i Mosseregionen

Mosseregionen – kommunalt næringsfond

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som engangsbevilgning gjennom Viken fylkeskommune tildelt Mosseregionen (Vestby, Moss, Råde og Våler kommuner) til sammen 4,5 mill kr som krisepakke for å motvirke negative effekter av koronatiltak.