Forsvarskoordinator – Rygge

MNU har avlevert «Forprosjektrapport Forsvarskoordinator for Østfoldregionen». 

Rapporten beskriver et stort uutnyttet potensial for arbeidsplassvekst i vår region knyttet til forsvarssektoren.