Nyheter

Gründer

Slik ønsker MNU å løfte regionenes gründerskap

STARTUP CAMP i regi av Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) har nå gjennomført sin første runde. Dette er et program for dem som har en idé, men som er usikre på hvordan de skal starte opp og videre jobbe mot en suksessrik plan. Programmets metodikk er like god for startups som for etablerte bedrifter.  Start up … Continued

Les mer
MNU

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan og plan for opplevelsesnæringen for Moss, Råde og Våler kommuner er nå vedtatt i alle tre kommunene.

Les mer
MNU

Nominasjon til næringslivprisen og gründerprisen 2021 i Mosseregionen

Juryen ønsker forslag til kandidater til næringslivprisen og gründerprisen i Mosseregionen.
Frist for nominering er 15.11. 2021.

Les mer
MNU

Frokostmøte i Våler 2. november

Velkommen til frokostmøte i kommunestyresalen i Våler rådhus 2. november kl 8.00 – 10.00!
Tema: Næringsutvikling og transformasjon

Les mer
MNU

Er du regionens beste gründer kan du vinne en halv million kroner. For å bidra til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping i regionen, jakter SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus på de beste gründerne i Østfold og Follo. Søknadsfristen er 1. november.

Les mer
MNU

Mosseregionkonferansen 2021 Verket scene 2. desember

Mosseregionkonferansen 2021 har fokus på bo- og skapelyst innenfor rammen av det grønne skiftet.

Hva er det som gjør Mosseregionen attraktiv for tilflytting og bosetting? Hvordan ønsker vi å bo i framtida? Hvordan utnytter vi Mosseregionens fortrinn for å skape framtidas arbeidsplasser i vår region? Dette og mer til vil du få høre om på årets Mosseregionkonferanse.

Les mer
MNU

Moss Avis: FNs klimarapport – Jo større trussel, jo større mulighet for å gjøre god butikk

Mosseregionens Næringsutvikling leder et stort, multinasjonalt EU-prosjekt for innovasjon innen grønn, maritim næring.

Les mer
MNU

Moss Avis: Mosseselskap vant fram i EU – henter inn 50 millioner kroner til næringsutvikling

Moss Avis:
Pengene skal brukes for å støtte inntil 100 utviklingsprosjekter i små- og mellomstore bedrifter.

Les mer
Logistikk

Webinar: Nullutslipp fra tungtransporten – er det en «gullgruve» for norsk leverandørindustri?

Webinar om nullutslipp fra tungtransporten; Gitt at elektrifisering av tungtransporten kommer uansett; hvordan kan norske næringslivsaktører utnytte mulighetsrommet?

Les mer
Gründer

Startup Camp – et kurs som retter seg både mot deg som har en konkret forretningsidé, og deg som er nysgjerrig på hvordan man effektivt utvikler en ny virksomhet.

Les mer
MNU

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Les mer
MNU

International Consortium of Clusters has been granted 5 million euro from the EU to support innovations in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

The vision of the GreenOffshoreTech project is “Making Offshore Production and Transport green, cleaner and modern”.
Therefore, 3 out of the 5 million euros EU funding are dedicated to finance innovative ideas from SMEs.

Les mer
Logistikk

Utvikler din bedrift nye, smarte, automatiserte eller autonome mobilitetsløsninger? Søk Pilot-T!

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har nå en aktiv utlysning for bedrifter som ønsker å ta i bruk ny teknologi innen transportsegmentet. Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene: vei, bane, sjø og luft.

Les mer
Gründer

Er SkatteFUNN noe for din bedrift?

I mai og juni arrangerer Forskningsrådet 14 webinarer for søkere og andre som er nysgjerrige på SkatteFUNN.

Les mer
MNU

Fordeling av midler fra kompensasjonsordningen for Moss kommune med søknadsfrist 4. mai 2021

Oversikt over virksomheter i Moss kommune som fikk kompensasjon for lokale/nasjonale smitteverntiltak med søknadsfrist 4. mai 2021

Les mer
MNU

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Råde kommune

Tilskuddet skal benyttes for raskt å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Søknadsfrist er 12. mai 2021, kl. 24.00

Les mer
MNU

Nye tilskuddsmidler til virksomheter i Moss kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak – søknadsfrist 4. mai 2021

Ny kompensasjonsordning i Moss kommune for lokalt næringsliv rettes inn mot virksomheter som ikke mottok støtte i
tildelingene i desember 2020 og/eller mars 2021.

Les mer
MNU

Webinar om verdikjeder innen batteriproduksjon

Webinar om verdikjeder innen batteriproduksjon.

Les mer
MNU

Tildeling av koronakompensasjon til lokale virksomheter i mars 2021

Moss-, Råde- og Våler kommune utbetaler før påske kompensasjon til virksomheter som er spesielt hardt rammet av koronapandemien. Her er listen over virksomheter som har fått kompensasjon.

Les mer
Gründer

Slik tester du din forretningsidé med nøyaktige resultater.

Få innsikt i hvordan du kan utvikle forretningsideer på samme måte som Airbnb og Dropbox.

Les mer
MNU

Viken fylkeskommune lyser ut støtte for næringsutvikling og innovasjon

I år lyser Viken fylkeskommune ut 22 millioner kroner til næringsutvikling og innovasjon i Viken-samfunnet. Nå er det klart for første utlysningsrunde.

Les mer
MNU

Strategisk næringsplan for Mosseregionen – høringsfrist 10. mai 2021

Forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen med vedlegg (plan for opplevelsesnæringen/reiseliv), legges ut til felles koordinert høring frem til 10. mai 2021.

Les mer
Gründer

Etablere selskap? Bli med på gratis kurs i etablering.

Etablererservice Østfold arrangerer grunnkurs i etablering av bedrift.

Les mer
MNU

Ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak

Tilskuddet skal benyttes for raskt å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og skal også fungere som en kommunal ventilordning.

Les mer
Logistikk

Et innblikk i fremtidsbildet for bærekraftig logistikk og transport – åpent nettverksmøte 18.mars.

Åpent nettverksmøte for bærekraftig logistikk og transport 18. mars.

Les mer
MNU

Halodi Robotics og Rockwool vant hhv næringslivsprisen og gründerprisen for 2020 i Mosseregionen

Vi gratulerer Rockwool med næringslivsprisen og Halodi Robotics med gründerprisen for 2020 i Mosseregionen

Les mer
MNU

Disse er tildelt støtte fra Moss kommunes kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling

Moss kommune er tildelt kr 5 580 000 i statlige midler for å kunne kompensere lokalt næringsliv som rammes hardt av koronapandemien og av omfattende lokale smitteverntiltak som full skjenkestopp fra 1. desember.

Les mer
Ukategorisert

Kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling i Moss

Midlene skal kompensere negative konsekvenser av lokale tiltak/forskrifter som spesielt har rammet denne bransjen. Enkel søknadsprosedyre med frist 21. desember 2020 kl 24.00.

Les mer
MNU

Disse er tildelt midler fra regionalt næringsfond

Fondsmidlene er gitt til bedrifter som har tatt tak i hverdagen og søkt om tilskudd til prosjekter for å motvirke negative effekter av koronatiltakene og som kan gi varige arbeidsplasser.

Vi gratulerer følgende selskap med innvilget søknad fra regionalt næringsfond i Mosseregionen (Vestby, Moss, Råde og Våler):

Les mer
MNU

Nominasjon til næringslivprisene i Mosseregionen

Juryen ønsker innen 10. januar 2021 forslag til kandidater til næringslivprisen og gründerprisen i Mosseregionen.

Næringslivprisen tildeles som en anerkjennelse til bedrifter/selskap som har vist innovasjonskraft, har vekstpotensial og positiv ringvirkning for regionen.

Gründerprisen deles ut for å stimulere til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping og for å fremme samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen.

Les mer
MNU

Webinar 16.12.20: Hvordan bruke teknologi for å oppnå effektivisert drift og økt kundetilfredshet?

Hvordan bruke teknologi for å oppnå effektivisert drift og økt kundetilfredshet?
Lær mer:
-Hva er egentlig Industri 4.0 ? Hvorfor er dette viktig for deg og din bedrift ?
-Den norske virkeligheten IT og OT smelter i sammen – Hva betyr det ?
-Veikart for å ta i bruk teknologi og Lean prinsipper
-Svar på store og små spørsmål

Les mer
MNU

Banebrytende samarbeid

Banebrytende samarbeid

Viken Teknologiklynge 4.0 og Quality Salmon AB som nå skal bygge det største landbaserte oppdrettsanlegget for laks i Europa, har inngått samarbeidsavtale.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 skal være knutepunktet mellom den norske SMB leverandørindustrien og Quality Salmon.

Les mer
MNU

Kurs i operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling

Kurset passer spesielt
godt for ledere i små og
mellomstore bedrifter
hvor man ønsker å starte
forbedringsprosesser.

Les mer
Mosseregionen

Etablerer nettverk i landets ledende region for logistikk!

Under årets andre nettverksmøte for logistikk var næringen samlet for å diskutere fremtidsbilde, visjoner og hvilke muligheter som finnes for en bransje i enorm utvikling.

Les mer
MNU

Viken Akademiet 4.0 tilbyr kurs i Business Analytics

Alle bedrifter er avhengige av å ta gode valg for å lykkes. Business Analytics gir bedrifter informasjonen de trenger for å ta riktige avgjørelser og legge strategiene som er nødvendige for å overleve i markeder med tøff konkurranse. Kurstilbudet er et ledd i Vikenakademiet 4.0 – et prosjektsamarbeid mellom Viken teknologiklynge 4.0, Høgskolen i Østfold, Fagskolen i Østfold, OsloMet og NMBU.

Les mer
MNU

MNU inviterer til Logistikk 2.0 nettverksmøte 09.11.2020

Invitasjon til Logistikk 2.0 Nettverksmøte 09.11.2020 kl 13:30 – 16:30 i Moss

Les mer
MNU

Ordførerens næringsfrokost i Moss 27.10.20 er utsatt!

MØTET ER UTSATT: Velkommen til ordførerens næringsfrokost i Moss
Tema: Næringsvennlig kommune med fokus på saksbehandling
Tirsdag 27. oktober 2020 kl 8-10 i samfunnssalen, Moss rådhus

Les mer
MNU

Søk regionalt næringsfond i Mosseregionen

Mosseregionen – kommunalt næringsfond

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som engangsbevilgning gjennom Viken fylkeskommune tildelt Mosseregionen (Vestby, Moss, Råde og Våler kommuner) til sammen 4,5 mill kr som krisepakke for å motvirke negative effekter av koronatiltak.

Les mer
MNU

Forsvarskoordinator – Rygge

MNU har avlevert «Forprosjektrapport Forsvarskoordinator for Østfoldregionen». 

Rapporten beskriver et stort uutnyttet potensial for arbeidsplassvekst i vår region knyttet til forsvarssektoren.

Les mer
MNU

Statlige arbeidsplasser til Østfold

Mosseregionens næringsutvikling AS har avlevert sluttrapport fra prosjektgruppen for Østfoldprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold».

Sluttrapporten konkluderer med at prosjektet aktivt har medvirket til  at 7-800 arbeidsplasser er flyttet/nyetablert eller sikret i Østfold.

Les mer
MNU

Mosseregionen – kommunalt næringsfond

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som engangsbevilgning gjennom Viken fylkeskommune tildelt Mosseregionen 3,1 mill kr som krisepakke for å motvirke negative effekter av koronatiltak.

Les mer
Gründer

Innovasjonsbedriften – Lær deg hvordan blir forretningsideér blir utviklet i et av verdens ledende akseleratorprogram!

Innovasjonsbedriften – Hvordan forretningsideér blir utviklet i et av verdens ledende akseleratorprogram?

Les mer
Gründer

VIKEN Akademi 4.0 lanserer kurs i Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling

Ansatte på alle nivåer i medlemsbedriftene i Viken Teknologiklynge 4.0 kan nå tilegne seg relevant kompetanse i kurset Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling.

Les mer
Gründer

Oversikt over regjeringens tiltak for bedrifter!

Her finner du komplett liste over regjeringens tiltak for bedrifter!

Les mer
MNU

Hvilke offentlige virkemidler kan din bedrift søke på?

MNU tilbyr veiledning innen de fleste offentlige virkemidler og har lang er faring med å veilede gründere og etablerte bedrifter innen det offentlige virkemiddelapparatet.

Les mer
Ukategorisert

MNUs prioriterte satsningsområder.

Se våre prioriterte satsingsområder Ta kontakt

Les mer
Ukategorisert

MOSSEREGIONEN HAR FÅTT ET NYTT BEDRIFTSNETTVERK

Sentrale bedrifter innen lager -og logistikk næringene i Moss og Vestby har etablert nettverk for samhandling og innovasjon.

Les mer
MNU

Våler kommune og MNU inviterer til Næringsfrokost

Våler kommune inviterer til Næringsfrokost

Les mer
MNU

VIKEN Teknologiklynge 4.0 inviterer til Åpent Nettverksmøte

Ta del i kunnskapsutveksling på en arena hvor man får nye idéer, knytter nye kontakter og skaper nye forretningsmuligheter.

Les mer
Gründer

CWI Moss gjentar suksessen!

CWi arrangerer ny runde av CWi Investor Pitch.

Les mer
Ukategorisert

Invitasjon til næringsfrokost i Råde

Råde kommune og Mosseregionens Næringsutvikling AS  inviterer til næringsfokost 5. februar 2020. Få med deg inspirerende foredrag fra kl. 08.00 til 10.00 i kommunestyresalen, Skråtorpveien 2A, 1640 Råde Påmelding innen 3.02.20 til paamelding@mnu-as.no  

Les mer
Gründer

Studenter vant gjev pris!

MNU har hatt gleden av å jobbe sammen med studenter fra Norges Miljø og Bibelvitenskapelige Universitet og Verket FabLab

Les mer
Gründer

VIKEN Teknologiklynge 4.0 vekker internasjonal oppmerksomhet!

VIKEN Akademi 4.0 ble invitert til høstens UNSCO-UNEVOC konferanse i Bonn. Klyngeleder Hans Bjørn Paulsrud var tilstede for å representere prosjektet.

Les mer
Gründer

Få studenter vet om denne muligheten for å få studiestipend

Er du fra Moss, Rygge, Råde, Vestby eller Våler og tar høyere utdanning? Da finnes det muligheter som få vet om.

Les mer
MNU

Aker Solutions ble tildelt Mosseregionens Næringslivspris

Ved hjelp av digitalisering og automasjon har Aker Solutions kommet ut av lavkonjunkturene som en vinner

Les mer
Gründer

Få med deg CWi Investor Pitch 28. november

Er du bedrift med kapitalbehov? Investor med investeringsvilje, eller ønsker du å være publikum? Torsdag 28. november gjentas suksessen og en ny runde av CWi Investor Pitch!

Les mer
MNU

Mosseregionkonferansen 2019

Hvordan vil teknologiutviklingen påvirke og forandre oss? Hva betyr god by- og stedsutvikling i konkurransen om folk og næringsliv? Dette og mer til var tema på Mosseregionkonferansen 2019

Les mer
Ukategorisert

Næringslivsprisen for Mosseregionen

Juryen søker nå etter kandidater til å motta næringslivsprisen for Mosseregionen.

Les mer
Ukategorisert

Medlemmer i VIKEN Teknologiklynge 4.0 inngår storkontrakt

Aker Solutions har valgt å ta i bruk CodeIT eMRB, en innovativ løsning fra VIKEN medlem CodeIT AS.

Les mer
MNU

Gründercafé – CWi Moss 12 november

Hva skal til for å lykkes som Gründer i helsenorge og leverandørutviklingsprogrammet.

Les mer
MNU

Hold av dagen 13. november!

Hvordan kan vi utvikle samarbeidet i Mosseregionen på tvers av kommunegrensene og mellom myndigheter og næringsliv? Hvordan vil teknologiutviklingen påvirke og forandre oss? Dette og mer til vil være tema på Mosseregionkonferansen 2019.

Les mer
MNU

Viken Akademiet 4.0 vekker interesse i Europa

UNESCO var initiativtager for samlingen hvor VIKEN Teknologiklynge 4.0 presenterte prosjektet Viken Akademi 4.0.

Les mer
MNU

MNUs Strategikonferanse 2019

MNUs strategikonferanse 05. november 2019

Les mer
MNU

Kinesisk delegasjon på besøk i Moss Havn

Moss Havn hadde 17. september besøk av Kinesisk delegasjon

Les mer
Mosseregionen

Lederseminar i samarbeid med Robert Kusén – Hvordan lykkes med forbedringsarbeid?

De aller fleste bedrifter sliter med å lykkes med forbedringsarbeid. Vi setter søkelyset på lederskap basert på «Respekten for mennesket» og kraften i et sterkt lederteam.

Les mer
Ukategorisert

Spennende utvikling i Moss 9. oktober

Er du gårdeier eller næringsdrivende i Moss sentrum? Velkommen til en hyggelig og inspirerende ettermiddag hvor temaene byliv, jubileum, utvikling, nye konsepter og nye investorer blir løftet frem.

Les mer
MNU

Invitasjon til gründercafe i Moss 17.09.19

Velkommen til Gründercafé Moss Tirsdag 17.09 kl. 18:00 – 21:00

Les mer
Mosseregionen

Temamøte – Næringsutvikling i Råde

Råde kommune med utvalg for samhandling og næring ønsker å invitere til temamøte 04.09.19, klokken 18:00 – 20:00 i kommunestyresalen.

Les mer
Mosseregionen

Investor pitch 12.09.19

CWi M:6, Blender Collective, Fredrikstad Næringsforening, og Sarpsborg Næringsforening inviterer til Investor Pitch. En unik mulighet for startup og scaleups til å pitche sin bedrift til investorer og publikum.

Les mer
Mosseregionen

Åpent Nettverksmøte 4. september

Åpent Nettverksmøte 4. september 2019

Les mer
Mosseregionen

Klyngemedlemmene utarbeider VIKEN Teknologiklynge 4.0 strategiske retning

Dette peker mot å løse fremtidens felles utfordringer ved aktiv samhandling mellom medlemmene.

Les mer
MNU

Gründercafé 21. mai på M:6 hos CWi Moss

Gründercafé neste uke på M:6 hos CWi Moss – tema er «Hvordan lykkes med forretningsstrategien!».

Les mer
MNU

Vestby kommune ønskes velkommen som partnerkommune i MNU

Vestby kommune ønskes velkommen som partnerkommune i Mosseregionens Næringsutvikling (MNU).

Les mer
MNU

Viken teknologiklynge bedriftene SEW – Eurodrive og Codeit samarbeider på Nor – Fishing Messen

Vi er godt fornøyd med besøket noe som gir oss mulighet til å møte nye- og eksisterende kunder innenfor en mer og mer viktig…

Les mer
Mosseregionen

En stor dag på Rygge Flystasjon

Adm.direktør Ove Haukåssveen i AIM Norway godt hjulpet av vingsjef Kristian Lyssand og ordfører i Rygge Inger Lise Skartlien foretok i dag første spadestikk…

Les mer
Mosseregionen

Digitalisering i praksis

VIKEN Teknologiklynge 4.0 i samarbeide med Kompetenzzentrum 4.0 Augsburg gjennomfører i disse dager programmet 5 trinn til digitalisering hos klyngebedriften C.H. Evensen Industriovner. Systematisk…

Les mer
Mosseregionen

Invitasjon til åpent nettverksmøte 21. mai

Meld deg på her

Les mer
Mosseregionen

VIKEN Akademiet 4.0 trenger din hjelp!

Bruk litt tid på å gjøre din bedrift «Fit for Future»

Les mer
MNU

Invitasjon til nettverksmøte 12.02

Invitasjon til nettverksmøte 12.02

Les mer
Mosseregionen

CWi Investor Pitch 14.02.19

Torsdag 14. Februar 2019 arrangeres CWi Investor Pitch hos et av Norges råeste coworkingspaces, CWi M:6 i Moss.

Les mer
MNU

VIKEN Akademi 4.0 er i gang!

Oslo Met, Fagskolen i Østfold, NMBU, Høyskolen i Østfold og VIKEN Teknologiklynge 4.0 startet i dag vårt felles prosjekt VIKEN Akademi 4.0.

Les mer
Mosseregionen

Mosseregionkonferansen 2018

Se presentasjonene fra Mosseregionen «GRENSELØST» her

Les mer
MNU

Presentasjoner fra MNU sin strategikonferanse

Se presentasjoner fra MNU sin strategikonferanse her

Les mer