Frokostmøte i Vestby 15. mars 2022

Foto: CF Møller

Velkommen til dialog om- og drøfting av spennende utvikling i Vestby!

Program

8.00 Frokost/mingling

Vestby – hva nå?

Ordfører innleder om temaer fra sentrumsplanen og ny kommuneplan

MNU – Mosseregionens felles operative næringsutviklingsselskap – et nyttig verktøy for næringsutvikling i Vestby? Daglig leder innleder.

10.00 Slutt

Det blir god tid til mingling, drøfting og kommentarer.

Møtet avholdes i kommunestyresalen, Rådhusgata 1, 1540 Vestby.

Påmelding før kl 10.00 den 14.03.22.