MNU bidrar til grønn og bærekraftig næringsutvikling gjennom EU-prosjektet «Green Offshore Tech».

Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) var eneste nordiske aktør som kom i gjennom nåløyet for EUs program Horizon 2020 INNOSUP for utvikling av små og mellomstore selskaper.

Prosjektet «Green Offshore Tech» (GOT) skal supportere og (med 30 mill kr) finansiere opp til 100 innovasjonsprosjekter i industribedrifter som leverer tjenester, produkter og transport til havnæringene. Det vil si; vi skal gjøre blå næring grønnere og mer bærekraftig.

Sjefen for Horizon Europe uttalte i kickoff-møtet at MNUs GOT-prosjekt var et viktig prosjekt for å støtte opp om EUs «Green Deal» ( Målet om klimanøytralitet i EU i 2050).

Sitat av Professor Torger Reve – BI:
«Det er sjelden å finne et prosjekt som er så sentralt
plassert i forhold til den omstillingen norsk og europeisk
næringsliv står ovenfor. Her er det grunnlag for mye nytt og
spennende næringsliv som trengs i Østfold – og Norge
for øvrig.»

VIKEN Technology Cluster 4.0 is the GreenOffshoreTech contact point for MNU.

VIKEN Technology Cluster 4.0

Se også artikkel i Moss Avis 20.02.21 og 11.08.21.